maskinentreprenoren logo

Branschnytt

De får Mälarbanans arbetsmiljöpris

I sitt uppdrag på Mälarbanan...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

I sitt uppdrag på Mälarbanan har Norconsult jobbat med att få in arbetsmiljöfrågor som en röd tråd genom hela planerings- och projekteringsarbetet. Idag får de ta emot ”Mälarbanans arbetsmiljöpris”.Norconsults uppdrag på Mälarbanan omfattar projektering av VA-omläggning av 500 ledningsobjekt samt att planera och projektera trafikåtgärder för de bil-, cykel och gångvägar som påverkas. Uppdraget spänner från förstudie fram till bygghandlingar.I projektet använder sig Norconsult av sin standardiserade innovationsprocess, som kan användas på många olika frågeställningar och därigenom bidra till optimala och kostnadseffektiva lösningar. Här har man satt fokus på arbetsmiljö.– Alla våra leverantörer ska komma hem friska och hela från sitt arbete, varje dag. Som chef för Mälarbanan är detta det absolut viktigaste för mig. Har en god planering gjorts i ett tidigt skede är de bästa förutsättningarna på plats för en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljö och planering går hand i hand, säger Mälarbanans projektchef Erik Lundman.– Det goda samarbetet med Trafikverket har sedan första dagen präglats av öppenhet, kreativitet och vilja att utveckla uppdragets arbetsmiljöarbete, vilket har gjort arbetsmiljöfrågorna till en naturlig del i projekteringsarbetet, säger Lennart Wetterholt, uppdragsledare på Norconsult.Arbetsmiljöpriset delas ut av Trafikverket och består av ett diplom samt 25 000 kronor till personalfrämjande åtgärder.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer