maskinentreprenoren logo

Branschnytt

De går i bräschen för att nå klimatmålen redan 2035

Ett tiotal större aktörer i åkeri- och anläggningsbranschen har gått i bräschen för att nå de nationella klimatmålen flera år innan utsatt tid. Genom att gemensamt underteckna ett klimatprotokoll står man upp för målet att vara klimatneutrala redan 2035, vilket är tio år före det nationella målet.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Bland företagen som undertecknat det nya klimatprotokollet finns BDX-Företagen, Foria, MaserFrakt, Sundfrakt och GLC Göteborgs Latbilscentral. För att nå de högt uppsatta målen kommer företagen aktivt att arbeta med gemensamma mål inom främst tre fokusområdena; bilen, bränslet och beteendet. Genom ett aktivt arbete med alternativa drivmedel och nya tekniker i egna och gemensamma satsningar kommer gruppen att nå framgång i dessa frågor. Gruppen kommer att vara transparanta samt utbyta erfarenheter och information i de olika projekten som genomförs. Bilen handlar främst om att sätta mål avseende andelen nollemissionsfordon och fossiloberoende fordon inom gruppen. Till nollemissionsfordon räknas fordon som har eldrivlina det vill säga batterielektrisk eller bränslecell. Fossiloberoende fordon innefattar fordon med annan drivlina än fossila diesel- och bensinmotorer.

Inom fokusområdet bränslet fokuserar företagen på klimatsmarta drivmedel och målet, att öka andelen av dessa, vilket kommer att följas upp på en årlig basis. Till detta kommer också ett aktivt arbete med att anamma ny teknik.

Beteendet, fokusområde tre, innebär att man gemensamt vill påverka det egna samt kundernas och leverantörernas beteende. Ett led i detta är att börja med att sätta mål som är kopplade till klimatkravställningar i kundavtal.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer