maskinentreprenoren logo

Branschnytt

De ska digitalisera processen för marksanering

Tyréns har fått 2,5 miljoner...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Tyréns har fått 2,5 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsanslag för att digitalisera saneringsprocessen av förorenad mark genom att utveckla det så kallade ”GeoBIM-konceptet” som idag används för att att samla in, analysera och visualisera data inom bland annat geoteknik och bergteknik.Idén föddes vid användningen av GeoBIM som informations- och kommunikationsplattform vid saneringen av det förorenade området Godisfabriken i Gävle förra året. Där blev det tydligt att en digitalisering av saneringsprocessen leder till stora vinster när det gäller både kvalitet och effektivitet. Alla aktörer i projektet hade full kontinuerligt i på vilka delar som var urschaktade och vilka som var återfyllda skapades det en stor trygghet i hela projektorganisationen. Åtkomsten till informationen var enkel, genom en vanlig webbläsare.Med utgångspunkt från dessa erfarenheter såg man flera utvecklingsmöjligheter, så som att oförutsedda objekt eller föroreningar som påträffas under saneringen kan läggas in i databas och modell samt att utskiftade massor läggs in i databasen efter hand som de återfylls.– I projektet kommer bland annat automatgenererade digitala schaktmodeller och volymberäkningar att testas. Tester med uppkopplade entreprenadmaskiner kommer också att göras. Målsättningen är att kunna visa att den överblickbarhet över föroreningsstatus som GeoBIM-konceptet och en digital 3D-modell medger, kan användas som underlag vid upphandling av entreprenör, säger Mats Svensson, projektledare på Tyréns, som i projektet samarbetar med NCC, Infrakit och Malmö stad.Målsättningen är att utveckla robust teknik och metodik för att med GeoBIM som kärna redan från utredningsskedet inför en sanering bygga upp en digital databas med tillhörande 3D-modell. Den vidareförädlas sedan under saneringen för att slutligen kunna levereras till fastighetsägaren som en digital förvaltningsmodell som verifiering på vad den färdigsanerade fastigheten har återfyllts med.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer