maskinentreprenoren logo

Branschnytt

De tävlar om Sveriges mest hållbara infrastrukturprojekt

Den 30 november delar Sweden Green Building Council ut tio priser inom hållbart samhällsbyggande. De två projekt som har chans att bli årets "Hållbara infrastrukturprojekt" är Bergsbyns företagspark i Skellefteå och Team E02 Centralen i Göteborg.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Bergsbyns företagspark i Skellefteå kan bli Sveriges mest hållbara infrastrukturprojekt 2023. Foto: Skellefteå kommun/NCC

Bergsbyns företagspark i Skellefteå är ett samverkansprojekt mellan Skellefteå Kommun och NCC, där ett produktionsindustriområde på 38 hektar byggs och utvecklas. Projektet omfattar anläggning av vatten och avlopp, dagvatten, vägar, markberedning/terrassering av tomter, belysning, el, fiber och fjärrvärme. Projektorganisationen har från start haft höga hållbarhetsambitioner. De övergripande målsättningarna i projektet har varit att uppnå ett hållbart anläggande, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt samt att stärka den sociala hållbarheten i området samt att skapa en plats för en bättre vardag för dem som nyttjar området genom att behålla grönstruktur och utveckla rekreationsmöjligheter samt ge förutsättningar för en hållbar drift.

Team E02 Centralen i Göteborg är en viktig del av Västlänken, en tågtunnel som kommer att öka tågkapaciteten i Göteborg. Den nya station som projekt Centralen bygger kopplas samman med den befintliga centralstationen. Med en sträcka på drygt 1 800 meter med stationsdel, betongtunnel, bergtunnel och en bro över E6:an, är detta en av Sveriges största och mest komplexa anläggningsentreprenader genom tiderna. Byggtiden sträcker sig mellan 2018– 2026.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer