maskinentreprenoren logo
Branschnytt

De vill bygga vätgasledningar i Sverige

Igår överlämnade regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige...

Lästid

0 min
Dela

Igår överlämnade regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige en lista med tio punkter för en fossilfri återhämtning till regeringen. En av punkterna är att möjliggöra satsningar på vätgasledningar.Fossilfritt Sverige uppmanar regeringen att under 2021 ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att skapa en reglering med intäktsram för vätgasledningar. Denna bör finnas på plats senast 2023 och göra det möjligt att få koncessionstillstånd intill befintliga gasledningar och även vid exempelvis elledningsgator och vägbankar. Ett första steg är att möjliggöra för “försöksverksamhet” där stegvis utveckling av tillståndsprocesser och regelverk kan bedrivas i samband med att de första vätgasledningarna utvecklas.Förutom vätgasledningar vill Fossilfritt Sverige även tredubbla investeringarna i elledningar. Budgeten för Svenska kraftnäts befintliga nätutvecklingsplan för stamnätet behöver öka från 3,5 miljarder kronor år 2021 till 10 miljarder kronor år 2025 och utgå från klimatmålet och behoven i färdplanerna, enligt förslaget.Fossilfritt Sverige anser också att i princip all offentlig upphandling bör vara klimatneutral redan inom några år. Exempelvis bör Trafikverket få i uppdrag att se till så att alla statliga vägar och järnvägar byggs med klimatneutrala byggmaterial år 2030, enligt en av punkterna på den överlämnade listan.De tio förslagen:1. En grön investeringsbank.2. Minska risken vid uppskalning av tekniksprång.3. Öka industriklivet och klimatklivet.4. Snabbare beslutsprocesser.5. Tredubbla investeringar i elledningar.6. Möjliggöra satsningar i vätgasledningar.7. Storskalig utbildning och kompetenslyft.8. Öka anslaget till stadsmiljöavtal.9. Fortsatt skattebefrielse höginblandade biodrivmedel.10. Klimatneutral offentlig upphandling.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy