maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Delikat brobygge drar igång

Redan 1915 invigde Hans Majestät...

Micael

Lästid

0 min
Dela

Redan 1915 invigde Hans Majestät Gustaf V valvbron över Skurusundet. Sedan dess har trafiken ökat gällande både kollektivtrafik och personbilar. Nu är det dags för Trafikverket att ta första spadtaget för en ny.Den nya bron byggs söder om den befintliga och över Skurusundet för att binda ihop Värmdön med fastlandet. Den är designad för att inte förstöra natur- och kulturvärden. Vissa schaktarbeten har redan startat.Brodäcket med vägbana byggs helt i stål och tillverkas i delar för att sedan fraktas och svetsas ihop på plats. Kollektivtrafiken får ett eget körfält i vardera riktning på den nya bron. Renoveringen av den befintliga valvbron påbörjas efter att den nya är på plats. Den äldsta bron renoveras helt och blir en lokal vägbro över Skurusundet. Tvillingbron renoveras för att bli en bro för gång- och cykeltrafikanter.Trafikverket räknar med att hela projektet där bygget av en ny bro och renovering av den befintliga är klar år 2024.– Nacka växer starkt och trafiksystemet måste hänga med. Vi har efterfrågat denna bro i många år och välkomnar att den äntligen börjas byggas, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer