maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Dagens höga dieselpris är sannolikt det nya normala

Den globala ekonomiska återhämtningen gör att efterfrågan på drivmedel och el skenar i takt med priser som rusar. Inget talar för att dieselpriset är på väg ner.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Sofie Quant, kommunikationschef på Drivkraft Sverige konstaterar att Sverige går snabbare fram än andra länder med reduktionsplikt. Foto: Micael Appelgren

Sverige har just nu bland de absolut högsta dieselpriserna i världen. Det var i en jämförelse med andra länder relativt högt redan före pandemin och när nu efterfrågan på energi ökar i takt med den globala ekonomiska återhämningen, når vi rekordhöga nivåer. Men det är inte bara ökad global efterfrågan på råolja och standarddiesel som påverkar priset. Politiska beslut fattade i Sverige påverkar också i hög grad.

– Sverige går snabbare fram än de flesta andra nationer när det gäller klimatomställningen. Snabbast i EU. Ökad reduktionsplikt är ett viktigt verktyg för att nå målen. Efterfrågan på biobränsle är också hög och dessa bränslen kostar mer än fossila komponenter, säger Sofie Quant, som är kommunikationschef på bränsleföretagens branschorganisation Drivkraft Sverige.

För en maskinentreprenör kan läget just nu uppfattas som en perfekt storm. Många olika faktorer samspelar nu för att pressa dieselpriset uppåt. Och det finns inte mycket att sätta emot. Det finns prognoser som pekar på att dieselpriset landar på 30 kronor litern 2030 (om åtta år).

På Drivkraft Sverige samlas landets främsta experter gällande bland annat drivmedel och biodriv-medel. Här förs bland annat statistik och skattefrågor analyseras. Med mera. Vill man få en bild av vad som just nu händer med dieselpriset i Sverige, och varför, så är det här kompetensen finns.

– En viktig prisfaktor är klimatomställningen. Det är också ett bra styrmedel och för diesel är reduktionsplikten nu 26 procent och i januari 2022 handlar det om 30,5 procent, och sedan kommer fler kontrollstationer, säger Sofie Quant… och ger plats för en sekunds paus som låter polletten trilla ner. Alltså inte mycket som talar för att dieselpriset är tillfälligt på dessa höga nivåer? Sverige spelar lite i sin egen liga, så att säga.

– Men vi på Drivkraft Sverige ska och kan inte lämna några prognoser för dieselpriset, det gör vi inte från vårt håll, säger Sofia Quant.

Det finns ett antal länder i EU som också arbetar med reduktion och ökad inbladning av biodrivmedel i diesel, men enligt Drivkraft Sverige går vi klart snabbast fram i Sverige. Samtidigt kommer andra länder – med klart större volymer – att komma ikapp, och det krävs ingen avancerad miniräknare för att konstatera att världen behöver en ökad produktion av biodrivmedel om det ska fungera att ställa om från fossila bränslen.

– Drivkraft Sverige arbetar mycket med opinions-bildning och det vi ser är att det behövs en driv-medelskommission i Sverige där vi tar ett helhetsgrepp på det här och att beslutsfattare har rätt och samma information och får förståelse för vad som krävs om den här omställningen ska lyckas. Råvaran biodrivmedel måste finnas till att börja med, och sedan är det kanske inte den bästa lösningen att den beskattas lika högt som den fossila, vilket den gör nu, säger Quant.

Fram till 2012 gällde skattebefrielse på biodrivmedel men därefter har skatten på FAME ökat. Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 till 64 procent. Efter juli 2018 är FAME inte längre skattebefriat utan beläggs med full koldioxid- och energiskatt. HVO är skattebefriat året ut.

Flyget och sjöfarten med flera ska också ställa om, vilket gör att ännu större volymer av biodrivmedel kommer att krävas. Efterfrågan på HVO, och RME är redan nu historiskt hög och kommer ge högre priser om inte tillgången hänger med efterfrågan. Energimyndigheten kom nyligen med en rapport där man konstaterar att svenska styrmedel främst har stimulerat användningen av biodrivmedel, inte produktionen. För att produktionen ska öka i Sverige behövs en kombination av åtgärder, och helt andra pengar än vad som satsas idag. Produktion av biodrivmedel kräver stora investeringar.

Och så har vi skatt på dieseln. Koldioxidskatt, energiskatt och moms. Hur stor del av priset är skatt totalt?

– 45 procent är skatter, svarar Sofie Quant snabbt och säkert, för det här kan hon självfallet utantill sedan länge … Sedan blir det tyst en stund så att andra polletten också ska trilla ner ordentligt.

Svenska skatten på diesel ligger över genomsnittet i EU, men är ändå inte högst. Det är just nu tillgång och efterfrågan som påverkar mest.

Först 2024, då Energiskattedirektivet är implementerat, vet vi om det blir sänkt skatt på biodrivmedel eller inte.

Text:

Biodrivmedel

Svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen arbetar med omställningen till biodrivmedel och producerar idag, i och utanför Sverige, ca 4 miljoner m3 biodrivmedel. Sverige använder idag ca 1,9 miljoner m3 biodrivmedel. Det är högst i procentandel i Europa (över 20 procent, i förhållande till totala drivmedelsvolymen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer