maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Deppig byggbransch i vintermörkret

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggning minskade i november och ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna blev mer pessimistiska och orderstocksomdömet är svagare än normalt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Bostadsbyggarna är fortsatt mer pessimistiska än anläggningsbyggarna.

Byggföretagen uppger i något högre utsträckning än i oktober att byggandet minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande är oförändrade. Oavsett om tidshorisonten är framåt- eller bakåtblickande så är byggandet betydligt lägre än normalt.

Byggföretagen rapporterar i marginellt större utsträckning än i oktober att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock minskade och är mer negativa än normalt.

Byggföretagen rapporterar sammantaget att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna. Anläggningsbyggarna uppger dock, till skillnad från husbyggarna, att antalet anställda har ökat något de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar fortsatt på en minskning både bland hus- och anläggningsbyggare, planerna är dock betydligt mer pessimistiska bland husbyggarna än vad de är bland anläggningsbyggarna.

Sju av tio byggföretag uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar byggandet. Bland husbyggarna är det fler än åtta av tio företag som uppger det.

Byggföretagen fortsätter att rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna, såväl som de nästkommande tre månaderna, i ungefär samma utsträckning som i oktober.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer