maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regerigen vill öka vuxenutbildningen till byggyrket

Det är inte bara maskinförare som det är brist på i landet. Det saknas yrkesutbildade lite överallt i samhället. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Syftet med satdningen är, som det heter: "att möta de fortsatt stora kompetensbehoven i hela Sverige, möjliggöra omställning och främja matchning på arbetsmarknaden". Satsningarna kan leda till att flera personer utbildar sig.

- Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb. Satsningen på yrkesutbildning, både inom regionalt yrkesvux och inom yrkeshögskolan, är viktiga delar för att individer ska komma i arbete och för att stärka integrationen av utrikes födda, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister.

- Arbetsmarknadens behov ska styra vilka utbildningar som ska genomföras. Tillgång till personal med rätt kompetens är viktig för Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att fortsatt attrahera nya näringslivsinvesteringar, säger utbildningsminister Mats Persson.

Satsningarna motsvarar cirka 16 500 ytterligare helårsplatser i regionalt yrkesvux under 2024. Det statliga stödet för regionalt yrkesvux motsvarar för 2023 cirka 65 000 helårsplatser. För yrkeshögskolan beräknas satsningen innebära cirka 3 000 nya helårsplatser för 2024, cirka 3 000 nya helårsplatser för 2025 och cirka 7 000 fler helårsplatser årligen från och med 2026. Det statliga stödet för yrkeshögskoleutbildning motsvarar för 2023 cirka 50 000 helårsplatser.

Maskinentreprenörerna är positiva:

- Detta är ett mycket positivt besked då vi ser att många kommuner drar sig i dagsläget för att erbjuda teknikintensiva utbildningar då de är förhållandevis dyra. Att kunna ge möjlighet för fler att kunna yrkesväxla till jobb i vår bransch är oerhört värdefullt då behovet fortfarande är stort, säger Jonas Thorstenson, vd på ME-Skolan.

Byggföretagen kommenterar såhär:

–Tillskottet betyder stora möjlighet för bygg- och anläggningsbranschen att få utbildningar till yrken som inte erbjuds inom gymnasiet – såsom håltagare, ställningsbyggare, golvläggare och bantekniker, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer