maskinentreprenoren logo

Branschnytt

”Det är sällan någon faktiskt mår bättre av en grov jargong”

Jargongen på en arbetsplats hänger ofta ihop med ledarskapet. Ungefär en tredjedel upplever att jargongen är för tuff emellanåt men lika många säger inte ifrån när någon går över gränsen och många säger sig må bättre av en mjukare jargong. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från ”Sila snacket”.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article TL Bygg, initiativtagare till Sila snacket, har tagit fram en ny rapport om gemenskap och jargong på arbetsplatserna. Foto: TL Bygg

TL Bygg, som ligger bakom initiativet Sila snacket, har gått till botten med branschens ibland allt för grova jargong. Under hösten har de tillsammans med genusvetaren Charlie Klang genomfört enkäter, djupintervjuer och workhops med all personal om varför det ser ut som det gör och hur man kan komma till rätta med problemet.

Syftet med undersökningen var att få tillförlitlig statistik på hur anställda upplever gemenskap, jargong och trygghet att säga ifrån. Alla anställda har deltagit anonymt.

Viktiga resultat från enkät och intervjuer:

  • Fyra av tio upplever att deras kollegor behöver anstränga sig för att passa in i gemenskapen på arbetsplatsen i olika utsträckning. Gemenskap upplevs som viktigt i arbetet av fler än sex av tio.
  • Ungefär en tredjedel upplever att jargongen på arbetsplatsen är för tuff emellanåt, men en majoritet har ändå uppgett att de trivs i den förekommande jargongen.
  • Nästan varannan anställd upplever att det är svårt att säga ifrån när en kollega säger något nedvärderande eller går över gränsen.

Nivån i jargongen styrs efter hur väl kollegorna känner varandra i gruppen och att gränserna ibland tänjs så länge ingen tar illa upp eller fel person hör. Det framgår också tydligt att jargongen varierar från bygge till bygge och att ledarskapet tycks spela en stor roll för vilken jargong som förekommer på arbetsplatsen.

Flera anställda vittnar om grupptryck, att ett fåtal individer kan dra igång en grov jargong som andra sedan dras med i. Av intervjuerna framkommer också att jargongen är mindre grov när kvinnor är närvarande. De tillfrågade männen ser positivt på detta och många av männen tycker det är  bra att det kommer in fler kvinnor.

”Det är sällan någon faktiskt mår bättre av en grov jargong” har en av de tillfrågade svarat i rapporten.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer