maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggmarknadskommissionen blev haverikommission

Det har snart gått två månader sedan Byggmarknadskommissionen lämnade sin slutrapport. Den får inte glömmas bort – detta är ett dokument om branschens haveri.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Byggbranschen är utgör en mycket viktig del av svensk ekonomi. Det är helt avgörande att sektorn har bra sociala villkor och att konkurrensen fungerar utan inslag av arbetskraftskriminalitet. I dagsläget hotas seriösa företag och kan inte konkurrera så bra som är nödvändigt.

Byggmarknadskommissionen (BMK), som tillsatts och finansierats av byggbranschens olika aktörer, har nu lämnat sin slutrapport. De kartläggningar som BMK gjort visar att det finns ett stort antal metoder att bryta mot lagar och avtal i branschen. Fusk med löner, illegal arbetskraft, utbredd kriminalitet för att undkomma skatter och sociala avgifter. Även offentliga beställare, enligt BMK, utsätts för dessa osunda krafter regelbundet. Oförförande för BMK har Stefan Attefall varit.

– Problemen är omfattande och växande. Jag visste när jag tog det här uppdraget att det fanns problem, men de är mycket större än jag först trodde, säger Stefan Attefall till tidningen Maskin-entreprenören.

Tidningen Maskinentreprenören har följt kommissionens arbete noga de senaste två åren och rapporterat kontinuerligt. Att göra en avslutande intervju inför slutrapporten med Stefan Attefall kändes därför som nödvändigt.

– Mardrömmen skulle ju vara att det här blir en hyllvärmare. Men det tror jag inte. Vi har ju sett allvarligt fusk i branschen, men det är inte sällan rena juridiska upplägg med tunga juridiska aktörer i Sverige som hjälper till. Det är organiserat och avancerat, konstaterar Attefall.

Det som kanske är mest uppseendeväckande är att problemen i byggbranschen varit kända i många år, ändå har svartarbetet mer än fördubblats under de senaste tio åren. I en undersökning som BMK låtit göra framkommer det att omkring 80 procent av alla företag från fem länder i östra Europa har en problematisk lönesättning, undandragande av skatt eller utebliven registrering i utstationeringsregistret.

Text:

Byggmarknadskommissionen

Tillsattes i februari 2020 med sex ledamöter: 

Stefan Attefall, fd bostadsminister och kommissionens ordförande 

Ann-Marie Begler, fd generaldirektör.

Marie Thelander Dellhag, vd för MKB Fastighets AB.

Anders Ferbe, fd ord-förande för IF Metal.

Svante Hagman, fd vd för NCC Sverige och ordförande för Bygg-företagen.

Susanna Ribrant, förhandlingschef på RISE.

Kommissionen konstaterar i slutrapporten att det finns stora brister. Det finns återkommande exempel på företag som inte betalar skatt, arbetstagare som lever under miserabla förhållanden och att den likvärdiga konkurrensen sätts ur spel. Det handlar inte om enstaka fall, och det krävs omfattande åtgärder för att komma till rätta med ohederlighet och kriminalitet i branschen, skriver BMK.

Byggmarknadskommissionen har identifierat flera områden som behöver skärpas. En av de viktigaste är att undanröja sekretesshinder mellan myndigheter. Till exempel är företags skattekonton skyddade av sekretess. Det sätter stopp för enkla kontroller och gör det enkelt att bedriva illegala affärer i byggbranschen. 

– Jag kan dock känna en viss optimism. Nu är det här hetare politiskt. Och parterna Byggföretagen och Byggnads har tillsatt en åtgärdskommission. En delegation mot arbetslivskriminalitet har inrättats av regeringen. Men fortsatt politiskt ledarskap är viktigt nu. Och parterna måste arbeta långsiktigt och med uthållighet för att lyckas, anser Stefan Attefall.

Men parterna får sig också en känga: Kollektiv-avtalet är inte tydliga och enkla, och organisationerna inte anpassade till hur det ser ut.

Klart är att Sverige behöver utländska byggare för att klara behoven. Men arbetskraftsinvandringens regelverk och utstationeringsregistret rundas vid behov. Det är enkelt för oseriösa aktörer att rekrytera billig arbetskraft även utanför EU. BMK har en rad förslag även här. Bland annat runt sanktionsavgifter för företagen vid fusk. Samt ändringar i brottsbalken för de som utnyttjar människor.

– Det ska vara dyrt och svårt att fuska, det är det inte idag, men flera bra initiativ pågår, säger Stefan Attefall och nämner att bankerna sedan en tid har inlett ett omfattande initiativ med att ställa krav på byggverksamheten att leva upp till lagstiftning. Byggherrar arbetar i projektet Rättvist byggande. Regeringen inrättar regionala centra mot arbetslivskriminalitet. 

Maskinentreprenörerna har under ett antal år arbetat fram tydligare inträdeskriterier för att få blir ME-medlem. Detta för att hålla borta oseriösa företag från branschen. Kontrollen av ansökningar är mycket tuffare idag än för några år sedan.

– Vi har gjort det vi i dagsläget kan. Det kan behövas göras mer längre fram. Det viktiga just nu är att ME är noga med att inte ge oseriösa företag tillträde till arbetsplatserna via ett ME-medlemskap, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME. 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer