maskinentreprenoren logo

Så har byggkonjunkturen påverkat maskinförsäljningen

Det såldes färre anläggningsmaskiner förra året än året innan. Nedgången är dock inte alarmerande och gäller främst maskintyper som används inom husbyggnad.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Tittar man på Maskin­entreprenörernas MEKO-rapport så följer den Maskinleverantörernas försäljningsstatistik väl. Efter en kraftig uppgång i investeringar under det senaste 1,5 åren. Foto: Ryno Quantz

Branschorganisationen Maskinleverantörerna för statistik över hur många maskiner och vilka typer av maskiner som säljs varje år. Det är intressant läsning som både speglar konjunkturen, men som också säger en hel del om hur landets maskinentreprenörer arbetar.

Tittar man på de senaste årens försäljning går det att konstatera att 2021 och 2022 var ganska bra år för maskinleverantörerna. Nedgången kommer som ett brev på posten 2023 och påverkas främst av det låga bostadsbyggandet. Intresset för minigrävare på band har gått ner kraftigt. När räntorna gått upp har helt enkelt kundernas förmåga att investera i småhus minskat. Tvärnit för grundbyggen och att bygga en pool har inte varit på kartan.

Men siffrorna är ändå ”dopade” för 2023. Maskinleverantörerna gick in i 2023 med ovanligt stora orderstockar som tillverkarna inte lyckades få fram i tid.

– Det gäller samtliga medlemmar i Maskinleverantörerna, skulle jag säga. Den situationen har vi inte nu så vi kommer att få se helt andra siffror för 2024. Det kommer att vika tydligare, säger Swecons Christer Söderberg, som är ordförande i Maskinleverantörernas entreprenadavdelning.

Totalt såldes det 4 295 nya anläggningsmaskiner av Maskinleverantörernas medlemmar förra året. Det är en nedgång med 12 procent från året innan, och på ungefär samma totalnivå som året 2020. Åren före pandemin 2018 och 2019 var starka, nedgången som slog till 2020, togs igen 2021 och 2022. Men 2022 hade varit ännu bättre om tillverkarna fått ut maskinerna som levererades först 2023.

Ramstyda dumprar och bandschaktare ökade 2023. Grävmaskiner på hjul har också hållit sina volymer – eller till och med ökat lite. Bästa försäljningssiffrorna på större hjulgrävare sedan 2019 faktiskt. Detta anses hänga ihop med att servicejobben har hängt med hyfsat under 2023. VA och energi, utbyggnad av laddpunkter med mera. Stora bandgrävare ligger också ganska stabilt över tid, även om det är en liten nedgång 2023.

Nedgången i byggkonjunkturen förra året är ingen isolerad företeelse för Sverige. Den hänger ihop med höga räntor och inflation, och har således påverkat hela Europa, även USA. Det här återspeglas också i statistik gällande den europeiska begagnatmarknaden. Auktionsjätten Richie Bros, som även äger Mascus kom nyligen med sin rapport för det fjärde kvartalet. Richie Bros dominerar marknaden för begagnat då bolaget även äger marknadsplatserna Marketplace E, och Iron Planet.

De siffror som Richie Bros levererar visar ett ökat intresse 2023 att sälja mindre bandgrävare, men också att intresset för att köpa små bandgrävare gick ner. Det är en trend som alltså stärker bilden av att husbyggnad bromsat in över hela Europa. Priset på begagnade minigrävare sjönk också, och de som såldes var nyare än samma kvartal året innan.

På den europeiska marknaden sjönk intresset för begagnade hjulgrävare i slutet av 2023 samtidigt som utbudet ökade. Svenska entreprenörer var tillsammans med holländare och tyskar, de som ändå valde att investera i begagnade hjulgrävare. Lite överraskande valde de svenska entreprenörerna i högre grad Liebherr på begagnatmarknaden. Holländarna föredrog Volvo.

Tittar man på Maskinentreprenörernas MEKO-rapport och vad entreprenörerna där säger om maskininvesteringar så följer den Maskinleverantörernas försäljningsstatistik väl. Efter en kraftig uppgång i investeringar under det senaste 1,5 åren har det vänt och förväntas fortsätta till sommaren 2024. 40 procent av maskinentreprenörerna förklarar nedgången med nedskärningar i verksamheten och att uppdragen förändrats 2023. 20 procent har sålt maskiner av ekonomiska skäl. Men det finns entreprenörer som ökat sina investeringar, och det beror ofta på att man väntat och nu tvingas förnya flottan. 

– Vi ser att många kör längre med sina maskiner nu och avvaktar. Intresset för hyrmaskiner har ökat på senare tid. Man avvaktar för att se hur det landar med räntor och konjunktur, säger Christer Söderberg.

Globalt sett är maskinförsäljningen fortsättningsvis på en historisk hög nivå och ligger över en miljon enheter om året. Enligt marknadsanalytikerna på Off-Highway Research förväntas en nedgång 2024 och även 2025, men på enstaka procent.

Text: Micael Appelgren

Antal sålda stora bandgrävare i Sverige

2017: 997

2018: 993

2019: 987

2020: 871

2021: 1041

2022: 1003

2023: 919

Källa: Maskinleverantörerna

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer