maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Digitaliseringsexperter efterfrågas av branschen

2 av 3 företag i byggbranschen använder digitala verktyg i stor utsträckning i dag, enligt en undersökning från Ramirent och Sverige Bygger.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Men 14 procent tycker att det saknas vilja att jobba mer digitalt och var fjärde anser att det saknas kunskap om att göra en förflyttning från analogt till digitalt i deras bolag.Ramirent har med hjälp av Sverige Bygger skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Två tredjedelar har svarat att de använder digitala verktyg i stor omfattning idag. Resterande gör det endast i liten skala. Enligt undersökningen är det framför allt digitala APD-planer, ritningar, utbildningar och kundportaler som används idag. Men även e-handel, drönare, AI-chattar, automation och robotteknik efterfrågas alltmer.

– Toleransen för att byggbranschen slösar med resurser börjar bli nådd. Jag är övertygad om att vi kommer se mer av automation, robotisering och AI inom en snar framtid, säger Jimmy Dahlström, chef  för ”Den temporära fabriken” på Ramirent.I undersökningen svarar 20 procent av respondenterna att anledningen till att de inte digitaliserar mer än de gör, är att det fungerar bra som det är. Var fjärde företag tycker att kunskap inom digitalisering saknas på bolaget. Lika många efterfrågar digitaliseringsexperter inom branschen.

– Siffrorna visar att en femtedel av företagen inte ens försöker utmana nuvarande arbetssätt. Utan en långsiktig strategi och uthållighet på företagsnivå, är jag rädd att produktivitetsutmaningarna inom branschen kommer att kvarstå. Idag behövs många olika kompetenser ute på byggena. Digitaliseringsexperter är en, men det behövs även att personer på ledande befattningar är kunniga på området och har en vilja att förändra, säger Jimmy Dahlström. Utmaningen är inte avsaknaden av digitala verktyg på marknaden. Istället handlar det om att få olika verktyg att kommunicera med varandra, så att de kan användas mer effektivt.

– Den som lyckas knäcka ett projektplaneringsverktyg som samlar data från olika verktyg och ger uppdateringar kring projekten i realtid, är vinnaren, enligt Jimmy Dahlström.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer