maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Digitalt verktyg ska förutse potential och känslighet av infrastrukturförändringar i stadsmiljö

Formas har beviljat nästan fyra miljoner till ett utvecklingsprojekt som ska ta fram ett analysverktyg som integrerar sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av vägar och järnvägar i städer.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Bilden kommer från Haga i Göteborg, ett infrastrukturprojekt i stadsmiljö där verktyget skulle kunna ha tillämpats. Foto: Oskar Kindvall

Chalmers har tillsammans med Calluna AB, NorconsultTrafikverket och Göteborgsregionen (GR) beviljats 3,9 miljoner kronor för projektet ”Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer”.

Projektet syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för att förutse potential och känslighet kopplat till infrastrukturförändringar i stadsmiljöer. Verktyget ska integrera socioekonomiska analysmetoder med metoder som hanterar grön infrastruktur som ekologiska samband och ekosystemtjänster samt kulturhistoriska värden och funktioner.

– Infrastrukturplanering kan få stora – både positiva och negativa – effekter för städernas kulturmiljöer. Det kan handla om både direkt påverkan på värdefulla miljöer och mer sekundära effekter i form av bullerskyddsåtgärder eller påverkan på siktlinjer längs med stadens gatustruktur och människors möjligheter att röra sig i staden, säger Emy Lanemo, teamchef för Kulturmiljö på Norconsult.

Projektet förväntas bidra till att ny vetenskaplig kunskap om stadsplanering, digitalisering och konsekvensanalys omsätts i ett operativt verktyg riktat till trafikplaneringens aktörer vid Trafikverket, regioner och kommuner samt hos teknikkonsulter. Projektet kommer bedrivas mellan 2022-2023.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer