maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Dödliga arbetsplatsolyckor i branschen kostar miljardbelopp

En ny studie visar att bara produktivitetsbortfallet vid dödsolyckor på arbetet kostat samhället drygt åtta miljarder kronor 2008-2019. - Mer resurser på det förebyggande arbetet skulle spara miljarder, förutom att minska det mänskliga lidandet, säger ekonomiforskaren Mahmoud Rezagholi vid Högskolan i Gävle.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article En ny studie visar att bara produktivitetsbortfallet vid dödsolyckor på arbetet kostat samhället drygt åtta miljarder kronor 2008-2019, enligt ekonomiforskaren Mahmoud Rezagholi vid Högskolan i Gävle. Foto: Högskolan i Gävle

Då Mahmoud Rezagholi bedömde kostnader i form av produktivitetsförluster i de 543 dödsolyckorna som inträffade under arbete åren 2008 – 2019, konstaterade han att det, förutom administrativa kostnader, försäkringsersättningar och vårdkostnader, handlar om ytterligare 8,5 miljarder kronor enbart i produktivitetsbortfall.

De 543 dödsolyckorna innebär 10 863 förlorade arbetsår, vilket genererar en hög ekonomisk kostnad för det svenska samhället som han menar inte riktigt synliggörs i de få och ofta bristfälliga rapporter som finns.

Mahmoud Rezagholi

- När en ung person förolyckas på arbetet går också ett långt produktivt arbetsliv förlorat. Att se dessa verkliga kostnader för samhället är nödvändigt för att förstå att man måste investera mer för att förebygga olyckorna på arbetsplatserna.

– Varje dödsolycka är en tragedi, ingen ska behöva dö under arbetet. Jag vill visa att förebyggande arbetsmiljöarbete ger en otroligt mycket tillbaka i ökad nationalinkomst och välfärd, säger Mahmoud Rezagholi.

En norsk studie beräknar den totala samhällskostnaden för arbetsmiljöbrister till 75 miljarder norska kronor och den årliga kostnaden för norska arbetsmiljöåtgärder till 30 miljarder kronor.

Enligt Arbetsmiljöverket var fyra branscher mest drabbade av dödliga olyckor mellan 2011-2020: Byggverksamhet, jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri och transportverksamhet. Maskinentreprenörernas bransch drabbades även 2022 av dödsolyckor, och redan 2023 har den första tyvärr registrerats.

Det är framför allt män mellan 55 och 64 år som arbetar i enmansföretag, eller företag med få anställda, som råkar ut för dödliga olyckor under arbetet. Under den senaste tioårsperioden har nio av tio som förolyckats i arbetet varit män.

Lastbilsförare har varit mest utsatta för dödsolyckor över tid, sammanlagt 66 lastbils- och långtradarförare har förolyckats på jobbet de senaste tio åren. Andra drabbade yrken är anläggningsmaskinförare, växtodlare och djuruppfödare, byggnads- och anläggningsarbetare, skogsbrukare, underhållsmekaniker, maskinreparatörer, VVS-montörer och brandmän.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer