maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Dyrare diesel flyttar över masstransporter till båt

Stora mängder schaktmassor från infrastrukturprojekt runt om i Göteborg transporteras varje vecka längs E45:an till Ragn-Sells anläggning i Heljestorp, Vänersborg. Dyrare diesel gör att transporterna nu ska läggas över till fartyg istället för lastbilar.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Masstransporter från bland annat Västlänken i Göteborg kommer att läggas över på fartyg istället för att gå med lastbil till Ragn-Sells i Trollhättan. Foto: Arkivbild

– Vi ser inte att dieselpriset blir lägre framöver. Dessutom ligger vägtransporter inte i samhällets intresse. Därför har vi planerat för att lägga över trafiken till Heljestorp på fartyg. På sikt tror vi att det blir billigare, säger Tommy Ohlsson, regionchef för Ragn-Sells verksamheter i södra Sverige till TTELA.

Trafikverket har på senare tid varit Ragn-Sells största kund i området, med projekt som Marieholmstunneln, sänkningen av E45 och Västlänken.

Att lägga över transporterna från väg till vatten har inte varit helt enkelt. Det har krävts en del pusslande, men till slut har en lösning nåtts och förhoppningen är att komma igång runt årsskiftet. Den första utmaningen var att hitta en passande hamn. Vänersborgs hamn gick bort på grund av att kajens stabilitet begränsade kapaciteten. Istället hittade man en lösning i Stallbackahamnen i Trollhättan, där man nyligen fått tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att ta emot schaktmassor. Tillståndet gäller bara för massor som klassas som ofarligt avfall. När transporterna kommer gång beräknas två båtar i veckan angöra Stallbackahamnen, vilket på årsbasis ersätter drygt 5 000 lastbilstransporter eller 100-110 lastbilar i veckan.

– Förutom miljön förbättras också trafiksituationen på E45, säger Tommy Ohlsson på Ragn-Sells till TTELA.

Från hamnen ska schaktmassorna transporteras den sista biten över Stallbackabron med lastbil och för detta kommer Ragn-Sells att köpa in ellastbilar.

Detta är den första pusselbiten i en större omställning av transporter som Ragn-Sells planerar att göra. Bolaget tittar även på att lägga över gods från sjö till exempel runt Vänern.

– Det går åt så otroligt mycket mindre energi jämfört med vägtransporter, och det är sällan bråttom med avfallsgods, säger Tommy Ohlsson till TTELA.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer