maskinentreprenoren logo

Branschnytt

E22:an i Lund byggs om för halvmiljarden

Peab har fått uppdraget att bygga om E22 Trafikplats Lund Södra samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 533 miljoner svenska kronor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Trafikplats Lund Södra på E22:an och väg 108 trafikeras dagligen med över 50 000 fordon. Den höga belastningen ger vid vissa tidpunkter upphov till köer på avfartsramperna som sträcker sig ut på E22:an. Foto: Trafikverket

Trafikplats Lund Södra på E22:an och väg 108 trafikeras dagligen med över 50 000 fordon. Den höga belastningen ger vid vissa tidpunkter upphov till köer på avfartsramperna som sträcker sig ut på E22:an.

Trafikplats Lund Södra får en ny utformning med cirkulationsplats och klöverbladsramper och samtliga broar på sträckan ersätts med nya. Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund breddas till 2+2-körfält med mittseparation och broar för planfri korsning av vägar samt gång- och cykelvägar.

Trafikverket ställer höga miljökrav på projektet, däribland ska utsläpp av växthusgaser och energianvändning minska med minst 42 procent i förhållande till utgångsläget.

– Det är ett stort och komplext arbete vi tar oss an och det passar oss. Utmaningen blir att störa trafiken så lite som möjligt. För att möta de högt ställda klimatkraven kommer vi bland annat att använda ECO-Betong och ECO-Asfalt i projektet, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med start i februari 2024 och beräknas vara klart i december 2026.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer