maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Efterfrågan på HVO lågt trots tuffa klimatkrav

Undersökning beställd av Neste visar att HVO inte rankas högt i upphandlingar och att beställare ofta inte heller är beredda att betala för den ökade kostnaden.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Intresset för att betala för de ökade kostnaderna som HVO medför i ett byggprojekt är svalt enligt en Novusundersökning som bränsleföretaget Neste har beställt. Foto: Neste

En undersökning som bränsleföretaget Neste har låtit företaget Novus göra visar att byggbranschens chefer inte i särskilt hög grad lyckas med att få ut HVO i maskiner och fordon på byggprojekt runt om i landet. Samtidigt ökar nu tillgången på HVO globalt ganska kraftigt, vilket bör leda till att marknadskrafter påverkar priset neråt. Det är i varje fall vad experterna på Neste räknar med. Men undersökningen från Novus är avslöjande på flera punkter.

– Det som förvånade mest när vi frågade de här byggcheferna, det tycker jag är att fossilfritt bränsle, som HVO, viktades så lågt i upphandlingar, säger Nestes säljchef Christoffer Pettersson, som såklart gärna hade sett att entreprenörerna fick en stor fördel i upphandlingarna om de kunde garantera HVO genom hela projektet.

Fossilfritt Sverige, som är ett av regeringen nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria land, har satt flera olika färdplaner i sjön för att lyckas med detta. Bland annat har bygg- och anläggningsbranschen en sådan färdplan. Även bergmaterialindustrin är med. Byggbranschen har bundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 50 procent år 2030. För att lyckas med detta har byggbranschen gjort klart att man bland annat ska arbeta med ” öka användning av förnybara bränslen i produktions- och transportprocesser”. Detta skrevs innan reduktionsplikten också nu minskar kraftigt. Åtta branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn ansvarar tillsammans för processen att genomföra färdplanen. Bygg-företagen är processägare.

Samtidigt har det nu presenterats två avslöjande undersökningar som Neste ligger bakom. Förra året kom en undersökning från Kantar Public. Där hade bara hälften av 300 tillfrågade byggföretag påbörjat sin så kallade klimatomställning. Christoffer Pettersson kunde även då se att det inte ställs tydliga krav i upphandlingar som gör det intressant att gå över till HVO.

– Den undersökning som vi har gjort nu var kvalitativ där vi kunde sitta med och lyssna in vad som sades när byggcheferna diskuterade den här frågan. Det finns trösklar, men inte bara ökade kostnader för kund, utan även förståelse vad som är HVO, och att man som upphandlare kontrollerar att det också körs på fossilfritt, det finns flera produkter på marknaden och kunskapen kan bli bättre om detta, säger Pettersson.

Den nya undersökningen ger en bild där hållbarhet ligger högt på agendan i olika dokument i företagen, men främst på högre nivå, och att det inte alltid sipprar ner i projektet, och att det till slut är kostnaderna som styr. 

– Vi har en policy som är ganska bred men ekonomin styr ofta valet av produkter, säger till exempel en av byggcheferna i undersökningen.

Fossilfritt Sverige känner inte alla byggcheferna i undersökningen till. De flesta byggcheferna säger att deras företag inte har någon strategi att fasa ut fossilfria bränslen, och att konkurrenssituationen på marknaden gör att ekonomin styr när det ska göras val av bränslen. Det nämns också att HVO ses som ett dyrt alternativ och att kunder hur som helst sällan ställer krav gällande detta. Intervjuerna i undersökningen leder till slutsatsen att omställningen från fossilfria bränslen till biodrivmedel inte är en prioriterad fråga i byggbranschen. Bland annat för att byggcheferna upplever att det inte efterfrågas av kunderna. Ekonomiska frågor styr.

Ett resonemang som återkommer, både när tidningen intervjuar nyckelpersoner på Neste, och bland svaren i den senaste undersökningen är att det måste finnas rimliga möjligheter för byggbranschen att nå miljökraven utan att fuska och att beställare gör kontroller. Blir för svårt annars.

– Vi har i ett samarbete med Scania i Finland arbetat i ett projekt med en digital lösning som gör det möjligt att följa upp och kontrollera användningen av förnybart bränsle. Då får kunderna riktiga och aktuella uppgifter om hur utsläppen ser ut, säger Lillemor Eriksson, som är Nestes kommunikationschef.

Den här lösningen, framtagen av Scania och företaget Havi, finns redan och kan fungera även i andra fordon och anläggningsmaskiner om branschen och beställarna kräver det. Om det skulle göra skillnad framgår dock inte av denna undersökning.

Text: Micael Appelgren

Undersökningen

Syftet med undersökningen var att förstå hur chefer på olika nivåer inom byggbranschen ställer sig generellt till hållbarhet och branschens bränsleval och utsläppsmål, samt upphandlingar bränsleval och utsläppsmål samt upphandlingar kopplat till hållbarhet. 16 byggchefer från olika stora bolag deltog.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer