maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Eledas omsättning ökar till nio miljarder

Eleda har ingått avtal om...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Eleda har ingått avtal om förvärv av Gatu och Väg Väst AB, Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB samt Fasab Mark AB. Efter förvärven förväntas Eledas totala omsättning uppgå till knappt nio miljarder kronor.Gatu och Väg Väst som är baserat i Gunnilse och i huvudsak verksamma i sydvästra Sverige, har etablerat en position som ett ledande företag på marknaden för betongunderhållsarbeten och omsätter omkring 240 miljoner på årsbasis. Göteborg Mark och Betong är ett väletablerat företag inom mark- och betongentreprenader som agerar på uppdrag av såväl offentliga som privata beställare i Göteborgsregionen och omsätter omkring 220 miljoner.Fasab är en lokalt ledande leverantör av infrastrukturtjänster i Norra Skåne med fokus på anläggningsarbeten på uppdrag av offentliga beställare via ramavtal och omsätter omkring 300 miljoner på årsbasis.– Bolagen är tre lönsamma och växande bolag med starka kundrelationer och hög kompetens inom sina respektive marknadsområden. Förvärven innebär att Eledas position som det ledande infrastrukturföretaget i Norden förstärks ytterligare, säger Johan Halvardsson, koncernchef på Eleda.Eleda Group är en expansiv koncern med fokus på anläggnings-, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och mellersta Sverige, för närvarande Akeab, Mark & Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB samt One Nordic som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen ska präglas av en entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2000 medarbetare. Eleda Group ägs av Altor och en grupp nyckelpersoner i koncernen.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer