maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Elektrifieringen av arbetsmaskiner bör påskyndas enligt regeringsutredning

Elektrifieringen av tunga transporter och arbetsmaskiner behöver påskyndas och elskatten sänkas. Det är två av 46 förslag i en ny utredning som presenterats för regeringen idag.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Påskyndad elektrifiering av arbetsmaskiner och sänkt elskatt är två av förslagen i den nya regeringsutredningen om hur Sverige ska nå klimatmålen. Ett sätt att snabba på elektrifieringen är genom att konvertera en konventionell maskin till eldrift, något som Volvo presenterat en lösning för. Foto: Volvo CE

Sverige kommer att behöva en ny politik för att leva upp till EU:s omställningskrav. Det slår utredare John Hassle, professor i nationalekonomi, fast. Annars kommer vi inte klara de nödvändiga utsläppsminiskningar inom ESR-sektorn som krävs eller tillräcklig inlagring i skog och mark nås menar han. ESR står för Effort Sharing Regulation och reglerar främst utsläppen från vägtransporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler, arbetsmaskiner samt jordbruket.

Därför bör elektrifieringen av arbetsmaskiner och tunga transporter skyndas på. I utredningen föreslås att Sverige bör införa ett nationellt utsläppshandelssystem för så stor del av ESR– sektorn som det är praktiskt möjligt samt att inkludera en så stor del som möjligt av de svenska ESR-utsläppen som är möjligt i EU:s nya utsläppshandelssystem EU ETS2. I princip all användning av fossila drivmedel,  även sjötrafik och arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk bör inkluderas.

John Hassler vill även anpassa den svenska reduktionsplikten till EU:s förnybarhetsdirektiv men poängterar att Sverige inte bör använda tvångsmässig inblandning av biobränsle som ett sätt att nå utsläppsminskningskraven inom ansvarsfördelningen ESR eller de svenska klimatmålen.

Text: Ann-Louise Larsson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer