maskinentreprenoren logo

Teknik

Elektrisk revolution för tunga lastbilar

Sedan oktober 2019 har förstudien...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Sedan oktober 2019 har förstudien ”Hållbara tunga transporter i Arktis”, pågått. Det är en satsning tillsammans med Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, Wist Last & Buss och Vattenfall.Projektets syfte har varit att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter ur flera perspektiv; teknik, ekonomi, hållbarhet och inte minst möjligheterna för genomförande. Projektet har finansierats av alla deltagarna och Region Norrbotten.Bakgrunden till projektet är Kaunis Irons målsättning att till 2025 bedriva en fossilfri gruvdrift, en stor och viktig faktor att lösa är just transporter. I dagsläget lämnar en lastbil med järnmalmskoncentrat Kaunisvaara var 15:e minut för en enkeltur på 16 mil till Pitkäjärvi. I Pitkäjärvi lastas sedan godset om till järnväg för transport vidare. Dessa transporter orsakar cirka 15 000 ton CO2-utsläpp årligen. Kaunis Irons ambition är att så snart det är genomförbart byta ut hela fordonsflottan till fossilfri drift.-Kaunis Iron har en uttalad ambition att ligga i framkant och förstudien har gett oss värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med omställningen till fossilfrihet, vi är angelägna att hitta de alternativ som kan ta oss fram fortast, säger Andreas Lantto, projektledare, Kaunis Iron.-Vi kommer nu att gå vidare internt med nästa steg i processen, vilket blir att testa batteridrivna transporter med våra krävande förutsättningar. Det är kallt, det är tungt och det är en lång sträcka. Men om det fungerar hos oss så fungerar det överallt, fortsätter Lars Wallgren, logistikchef Kaunis Iron.Projektgruppen har granskat flera olika alternativ till fossila bränslen och jämfört dem sinsemellan samt undersökt den faktiska genomförbarheten av de olika alternativen. Utfallet överraskade projektgruppen då den lösning som inledningsvis sågs som mest trolig, elväg med laddning under färd, inte visade sig vara det mest intressanta alternativet. Istället har teknikutvecklingen av batterier för tunga fordon gått mycket snabbare än väntat.-Volvo lastvagnar ser en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar. Det ger oss möjlighet till tystare transporter och minskad klimatpåverkan inom transportsektorn. Teknikutvecklingen med bland annat kraftfullare och lättare batterier, bränsleceller för elektrifierade lastbilar går fort. Genom våra konceptbilar kommer Volvo Lastvagnar att utveckla och demonstrera lösningar för framtiden, fastslår Kent Nilsson, Area Manager, Volvo Lastvagnar Sverige.-Vi ser elektrifieringen av transporter och industrin som ett viktigt steg framåt för att nå vårt mål om fossilfrihet inom en generation, det här projektet har varit värdefullt för att förstå hur vi kan förbättra våra lösningar för tunga transporter, säger Colin Stewart, senior R&D engineer Vattenfall.För sex månader sedan var bedömningen att alternativet med batterier inte skulle vara gångbart för så tunga transporter som Kaunis Iron kräver. Förstudien har visat, genom dialog med fordonsleverantörer och andra industriaktörer, att tekniken ligger långt fram och indikationerna visar att det inom några år kan rulla tunga eldrivna lastbilar på våra vägar som helt drivs med batterier.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer