maskinentreprenoren logo

Teknik

Elektrohydraulik tar plats i grävarna

Elektrohydrauliken är på väg in...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

Elektrohydrauliken är på väg in i hytterna i våra anläggningsmaskiner. Den platskrävande servohydrauliska styrningen får lämna plats åt modernare och mer flexibel teknik.Att styra hydraulik med hjälp av elektricitet och elektronik istället för ett hydrauliskt servosystem är inte någon ny idé. Olika typer av elektrohydrauliska styrsystem har funnits i bilar, traktorer och även vissa anläggningsmaskiner i många år, men det är först under senare tid som tekniken har väckt ett större intresse hos grävmaskinstillverkarna.Svenska styrsystemstillverkaren SVAB har sett intresset och bestämt sig för att ta fram ett eget sy-stem, en elektrohydraulisk joysticksbas väl anpassad till företagets joystickshandtag L8. Prototypen presenterades nyligen vid franska maskinmässan Intermat och vid Svenska Maskinmässan på Solvalla.– Joysticksbasen är en helt ny produkt för oss, berättar företagets vd Fredrik Eriksson. Trenden bland maskintillverkare är att ta bort hydrauliken ur hytten och då finns det ett behov av att köpa en komplett enhet från oss.Fredrik Eriksson berättar att deras joysticks-handtag idag enkelt eftermonteras på servohydrauliska baser, men att det är en större utmaning att montera dem på elektrohydrauliska joysticksbaser från andra tillverkare. Därför valde företaget att utveckla en helt egen produkt att matcha sitt handtag med. Att erbjuda ett komplett system bör öppna för kontrakt med större tillverkare på den globala marknaden menar han.– Vi är inte ensamma om den här typen av joysticks, men i kombination med vårt mycket populära joystickhandtag L8 får vi ett unikt erbjudande. Dessutom anser vi att vi måste både äga och tillverka produkten själva för att bli konkurrensmässiga. För att hamna på rätt prisnivå finns heller inga utrymmen för några mellanhänder.Den nya joysticksbasen kommer, med undantag av vissa delar från underleverantörer, därmed att tillverkas i företagets anläggning i Hallsberg. Det tillåter enligt Fredrik Eriksson större möjligheter till kundanpassning och kvalitetstestning.För att i så stor grad som möjligt efterlikna känslan från ett servohydrauliskt system har SVAB valt att överföra rörelsen från joysticken till dess bas med hjälp av fyra kolvar på samma sätt som många hydrauliska baser.Fredrik Eriksson tänker sig att framtidens förare kommer att styra sin grävmaskin med ett helt annat rörelsemönster än idag.– Vi har försökt att skapa en robust joystick med distinkt känsla. Med elektriska system förloras lätt den återkoppling från redskapet och maskinen som finns i ett hydrauliskt system.I den nya joystickbasen överförs rörelsen från de fyra kolvarna till elektriska signaler via ett kontaktfritt system av magnetiska sensorer. Informationen i de elektriska signalerna förs sedan via ett canbus-protokoll till maskinens styrsystem. Ut ur joystickbasen kommer endast en elkabel för canbus-anslutning.Fredrik Eriksson vet att det finns en viss tveksamhet gentemot elektrohydraulik bland maskinister, men menar att omställningen till den nya körstilen inte är så stor som många tror.– Vi har haft en grävmaskin med elektrohydraulik i tio år på företaget och det är inte många som faktiskt reagerar på det, konstaterar han.Konstruktion och utveckling av den nya joysticksbasen har skett inom företaget med assistans av forna SP, numera Rise.– De har varit till stor hjälp med vårt säkerhetsarbete. Hela utvecklingsprocessen, både för mjukvara och hårdvara, måste dokumenteras mycket noggrant och det är en utmanande uppgift för att få rätt säkerhetsnivåer.Övergången till elektrohydrauliska system medför många fördelar menar Fredrik Eriksson. Han poängterar att hydrauliken i hytten både tar plats, kan skymma sikt och innebär risker med till exempel oljeläckage. Han ser även en tendens till att det finns ett större intresse bland mekaniker att lära sig ett elektriskt system än ett hydrauliskt.Även rent ergonomiska förbättringar går att uppnå när hydraulslangarna genom golvet ersätts av elkablar. Joysticken behöver inte längre sitta i en fast monterad konsol utan kan istället placeras i ett armstöd som följer med stolens rörelser. I framtiden håller Fredrik Eriksson det inte för otroligt att handtagen dessutom kan komma att vidaredesignas för att passa förares individuella behov ännu bättre.Förutom dessa mer direkta och konkreta fördelar ser Fredrik Eriksson hur en elektrohydraulisk teknik kan medföra stora möjligheter för framtidens maskiner.– Det som är riktigt intressant är hur elektrohydraulisk styrning öppnar dörrar för en helt annan styrning av maskinerna med flera assisterande funktioner.Som exempel nämner han hur dagens mekaniska rörelser för att styra bom, skopcylinder och sticka med elektronikens hjälp kan automatiseras och förenklas.– Systemet kan till exempel hjälpa föraren att gräva parallellt genom att bara föra stickan fram och tillbaka. Höjden och skopans vinkel styrs med mjukvara och elektronik.I förlängningen ser Fredrik Eriksson hur framtidens maskinförare kommer att styra sina grävmaskiner med ett helt annat rörelsemönster än idag, ett mer intuitivt rörelsemönster.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer