maskinentreprenoren logo

Branschreportage

En explosiv nykomling

Håkan Jarl säger att goda...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Håkan Jarl säger att goda kontakter är anledningen till att Wetterschakt AB lyckats med konststycket att tjugodubbla sin omsättning sedan 2015. Sanningen är nog att Håkan och hans team är rasande duktiga på det de gör.En titt bakåt på företaget Wetterschakts siffror gör att man hickar till lite. Hur kan ett företag öka sin omsättning från elva till 254 miljoner på bara fyra år? Som vanligt finns flera förklaringar. Det företag som år 2015 hade en verksamhet med ett negativt rörelseresultat och en blygsam omsättning är långt ifrån samma företag som idag visar svarta siffor och en omsättning bland toppskiktet av ME:s medlemmar.Låt oss ta det från början.Resan börjar med att rivnings- och saneringsföretaget Normans AB, en del i jönköpingskoncernen Gubbs Invest AB, behövde tillgång till tippar för sitt avfall. Efter en titt runt bland företagen i trakten föll blicken på HSJ Golfanlägg-ningar AB, ett företag som man tidigare samarbetat med.– Vi såg tydliga samordningsvinster med att köpa dom, berättar Håkan Jarl som vid den tiden var vd för Normans.För Kjell Henrysson som var delägare i HSJ Golfanläggningar kunde timingen inte varit bättre.– Vi var tre delägare i bolaget, en ville flytta hem till Värmland, en ville gå i pension och jag kände inte att jag ville driva det vidare som ensam ägare, berättar han.Kjell hade lång erfarenhet av anläggning av golfbanor och var med redan under glansdagarna i början av 90-talet då banor anlades i stora mängder.– Jag hade nästan 300 mil med trailern ett år, minns han och berättar att företa-get de senaste åren istället svängt över till att jobba med tippar och sluttäckning.Just den verksamhet som systerföretaget Normans behövde till sin verksamhet.Efter köpet började det hända saker. I koncernen ingick nu även en entreprenadfirma och det var man inte sen att utnyttja. Det är också nu som Håkans kontakter börjar spela sin roll för företagets utveckling.– Nu slipper jag att ha personalansvar och får fortsätta att gräva. Kjell Henrysson är glad över att ha sålt sitt bolag. Han tillägger att han just firat50- årsjubileum som grävmaskinist.– Via våra kontakter lyckades vi få flera stora kontrakt, bland annat bygget av en gigantisk postterminal i Örebro. Kontraktet var på 50 miljoner och ungefär samtidigt fick vi ett kontrakt på bostäder i Jönköping på 28 miljoner. Därefter fick vi flera kontrakt i Mälardalen, som stod för vår största omsättningsökning.I och med detta var bollen i rullning. Håkan tog vd-stolen på HSJ Golfanläggningar, som för ungefär ett år sedan bytte namn till Wetterschakt. Målet var att växa.– Jag är inte så duktig på att sitta still, det ligger inte i min natur, konstaterar han.Håkan Jarls väg in i bolaget har gått via jobb som lastbilschaufför och grävmaskinist, vidare som projektansvarig och arbetsledare i flera olika företag.I hans jobbresumé finns ett namn som klingar till. Under några år var Håkan anställd vid Kanonaden och var med och upplevde deras fantastiska resa. Han har alltså på nära håll sett hur ett företag kan växa snabbt och kraftfullt.– Ola Forsell, som var vd på Kanonaden under en del av min tid där, är en grym förvaltare, kommenterar han.”Vi var tre delägare i bolaget,en ville flytta hem till Värmland,en ville gå i pension och jag kändeinte att jag ville driva detvidare som ensam ägare”För fem år sedan fick Håkan möjlighet att köpa in sig i Gubbs Invest och tog sig an Normans, som snabbt ökade sin om-sättning från 40 till 140 miljoner.I dag kallar Håkan sig projektutveck-lare och Wetterschakts vd-stol fylls sedan i höstas av Anna Hugosson. Hon tillför andra kvaliteter menar de båda.– Jag är inte en utpräglad entreprenör, det finns gott om sådana i företaget så det behövs inte en till. Jag är istället en organisatör. Duon kompletterar med andra ord varandra, men delar grundläggande värderingar om hur företaget ska skötas.Anna är entreprenadingenjör i grunden och jobbade sina första år inom byggbranschen. Det föll sig naturligt eftersom fadern hade en byggfirma hemma i Karlskoga och hon aldrig haft något större intresse av mark- och anläggning. Nu är det tvärtom.– Mark är betydligt mer omväxlande och intressant. Ett hus byggs ju alltid på ungefär samma vis, men jobbar man med mark kommer alltid överraskningar, det är mer komplext.Anna kom till Wetterschakt hösten 2017 som entreprenadingenjör för att stötta Håkan och förra arbetschefen på ekonomisidan. Ett år senare väljer Håkan att lämna vd-posten och Anna tar över.– Jag ser det som ett sätt att tillföra kompetens i företaget, konstaterar han.Att växa fort och mycket handlar till mycket stor del om pengar, tillgång på pengar och omsättning av pengar. Men det handlar också om kompetens och tillgång till arbetskraft.Kjell Henrysson och Mikael Lindberg förbereder ett område vidJönköpings flygplats. Här ska byggas lokaler för driften av flygplatsen.– Eftersom vi är så pass nya som bolag och har vuxit så fort har vi haft en stor personalomsättning, konstaterar Anna och tillägger att det först sedan en tid tillbaka har börjat stabilisera sig.Att växa fort kräver att alla anställda jobbar hårt och naturligtvis blir det ofta slitsamt. Anna och Håkan är ense om att jobbet är mycket givande och roligt, men att risken att arbeta för mycket hela tiden är närvarande.Det är inte bara den snabba tillväxttakten som orsakat en något underbemannad organisation tillägger Anna.– Av alla bolag inom branschen är det få som arbetar inom mark. Det betyder att konkurrensen om arbetskraft är hård och när folk byter arbetsgivare händer det ofta att flera i ett team väljer att byta samtidigt.För att behålla sin kompetens inom bolaget arbetar därför Wetterschakt, som de flesta andra bolag, hårt med sin personalvård och bonussystem. Att de nu lyckats sätta samman ett kompetent team menar de också beror på att ett växande företag har något att erbjuda som många söker.– Det är lockande att få vara med om en utvecklingsresa. Vi tror att det är många av oss här som tycker att det är spännande att få arbeta på ett bolag som växer fort och att det dessutom ger en större möjlighet till att få vara med att påverka utvecklingen.Något som Anna och Håkan dock beklagar är att det är mycket svårt att rekrytera människor i en viss åldersgrupp.– Under lågkonjunkturen på 90-talet var det många som lämnade vår bransch för industrin och de har inte kommit tillbaka. Det innebär att vi saknar den erfarenhet som människor i femtioårsåldern har samlat på sig. På vårt företag är vi till största delen i trettio- och fyrtioårsåldern och måste ofta uppfinna hjul som vi egentligen inte skulle behöva uppfinna.Från att ha varit ett litet bolag med ett tiotal personer på lönelistan hade Wetterschakt på senaste lönelistan hela 93 personer. Av dessa är ett dussin på kontoret, resten ute.Något som nästan helt saknas i företaget är dock maskiner. Förutom ett tio-tal lastbilar äger firman endast fyra stora maskiner, tre 25-tons grävmaskiner och en mindre grävare, och det är ett mycket medvetet val.– Vår affärsidé är att anlita underentreprenörer i så stor utsträckning som möjligt, berättar Håkan.Wetterschakt har sin bas i Jönköping, med ett kontor även i Örebro.– Det går inte att växa om man köper på sig för mycket bråte. Det innebär en risk att binda kapital och till slut kanske man inte får låna mer pengar. Det går dock inte att växa lika fort på det här sättet.Strategin kräver dock att det finns underentreprenörer på plats som är villiga att ta över risken, men det menar Håkan inte har varit något problem.– Med den expansion som har varit iSverige har det inte varit någon svårighet, många vill vara med. När vi har knutit dom till oss har det dessutom ofta slutat med att vi anställt dom.Efter de första två årens kraftiga expansion har läget nu stabiliserats lite, och Anna och Håkan är ense om att det är av godo att konsolidera sig lite. Jobben fortsätter dock att strömma in och nu är det inte bara kontakterna som fäller avgörandet.– Vi har blivit duktiga på att projektera och vi har även kompetens i huset för att erbjuda kunden ett helt nyckelfärdigt koncept, allt från beräkningar till tillståndsansökningar. I dag har alla bråttom och kan man erbjuda en komplett lösning ligger man bra till.Inför framtiden vill Håkan gärna se att företaget växer vidare.– Jag är inte bra på att vara still och det finns mycket mer man kan göra. Till exempel skulle jag vilja köpa några berg-täkter för att vi själva ska kunna förädla material att tillgodose oss med.Just nu är dock fokus på att sköta det vardagliga. Gubbs Invest fyra komponenter, Normans, Wetterschakt, Jrent och ett fastighetsbolag står inför ännu en förändring.– Vi blev kontaktade av ett finskt företag, Renta, som frågade om vårt uthyrningsföretag Jrent möjligen var till salu, berättar Håkan och avslöjar att kontakten nu resulterat i en försäljning.Det är flytt och ombyggnad på gång. Ett tak måste renoveras efter en stormskada, samtidigt ska lokalerna anpassas till nya hyresgästens behov.Under åren har Wetterschakt använt sig av systerbolaget som ett förråd av maskiner. Istället för att investera i egna maskiner har det fungerat utmärkt att hyra när behov uppstått. En försäljning ses dock inte som något problem.– I framtiden hyr vi väl av Renta istället, det går ju också bra, skrattar Håkan.I samband med försäljningen kom en förfrågan från Renta om att även få hyra lokaler. Ingenting är som sagt omöj-ligt och inom bara ett par veckor hade Normans utrymt sina lokaler och flyttat, om ett halvår är det Wetterschakts tur att dra vidare.– Jönköping är väldigt expansivt för tillfället och det har inte varit några problem för oss att hitta ett nytt ställe, berättar Anna.Sammanfattningsvis framstår Wetter-schakt som ett hungrigt företag som inte räds att ta sig an utmaningar och spännande projekt.Ett av dem kan vi få anledning att komma tillbaka till.– Vi håller på att utveckla en robot för sortering av rivningsavfall, avslöjar Håkan.– Utvecklingen sker i vårt systerföretag Robowaste AB som är till 30 pro-cent delägt av Saab Ventures. Om ett år räknar vi med att ha en produkt att presentera.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer