maskinentreprenoren logo

Branschnytt

VA-nätet i Sverige i akut läge utan renoveringar

En ny undersökning från Svenskt Vatten visar att majoriteten av landets kommuner i framtiden kan få stora problem med dricksvattenförsörjningen. Under nuvarande förutsättningar kan renoveringar och uppgraderingar nationellt ta upp till 200 år.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article En förklaring till den långsamma förnyelsetakten är att bara var tredje kommun har en plan för hur de långsiktigt ska finansiera nödvändiga renoveringar i sin vatteninfrastruktur. Foto: Svenskt Vatten/Pressbild

Det här har branchorganisationen Svenskt Vatten kommit fram till i sin nya driftundersökning. Sveriges kommuner riskerar att få stora problem med dricksvattenförsörjningen i framtiden om inte förutsättningarna ändras.

- Om VA-organisationerna inte får bättre förutsättningar att renovera och uppgradera vatteninfrastrukturen skickas en allt saftigare nota till framtiden och vi kan få dras med läckage, kapacitetsbrist och föroreningar i vatten. Det kommer innebära stora samhällskostnader, säger Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten.

En förklaring till den långsamma förnyelsetakten är att bara var tredje kommun har en plan för hur de långsiktigt ska finansiera nödvändiga renoveringar i sin vatteninfrastruktur. Detta trots att vardagsliv, välfärd och näringsliv är helt beroende av rent dricksvatten och välfungerande avloppsrening.

- Vi ser akuta problem, men det politiska ledarskapet är svagt. Det är lätt att se snabba vinster i att skjuta på underhåll eller bygga nya spännande projekt snarare än att förvalta och ta hand om det vi redan har. Långsiktiga planer för underhåll och investering krävs om vi ska undvika kapitalförstöring och ökade driftstörningar. Här behöver politiken ta ledartröjan och säkerställa att VA-organisationerna har personella och ekonomiska resurser. Vi måste ta rätt beslut för klimat och framtida generationer, säger Pär Dalhielm.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer