maskinentreprenoren logo
Branschnytt

En halv miljard årligen satsas på järnvägsunderhåll

Regeringen har idag föreslagit en...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-09-14

Lästid

0 min
Dela

Regeringen har idag föreslagit en satsning på en halv miljard årligen för underhåll av statliga järnvägar de närmaste tre åren. Förslaget innebär att Trafikverket får möjlighet att tidigarelägga och utöka underhållsåtgärder.Många år av underinvesteringar har satt sina spår. Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att repareras och rustas upp. Regeringen har därför utökat resurserna för underhåll kraftigt, bland annat i samband med beslut om den nationella planen för perioden 2018–2029, samt i ett flertal extra satsningar.Nu föreslår regeringen ytterligare satsningar på 500 miljoner kronor till järnvägsunderhåll år 2021, och 500 miljoner kronor 2022 respektive 2023.Förslaget innebär att Trafikverket får möjlighet att tidigarelägga och utöka underhållsåtgärder. Utöver att förbättra standarden och stärka tillgängligheten främjar åtgärderna också sysselsättning i företag inom till exempel bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och leverantörer i hela landet.Regeringen vill även främja överflyttning av transporter från väg till järnväg och föreslår nu att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Regeringen föreslår därför att 400 miljoner kronor årligen avsätts under perioden 2021–2025.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy