maskinentreprenoren logo

Branschnytt

EU öppnar för fler gruvor i Sverige

En ny lag om kritiska råvaror har röstats igenom och ska göra EU mer konkurrenskraftigt och mindre beroende genom minskad byråkrati. Tuffa miljökrav ska dock ligga kvar.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Den nya lagen från EU ska förenkla och snabba på godkännandeförfarandena för nya gruv- och återvinningsprojekt. Den inför också ekonomiska incitament och gör regelverken för företagande stabilare och tryggare, enligt meddelande från Europaparlamentet. Foto: Europaparlamentet/Pressbild

Den nya lagen från EU ska förenkla och snabba på godkännandeförfarandena för nya gruv- och återvinningsprojekt. Den inför också så kallade ekonomiska incitament och gör regelverken för företagande stabilare och tryggare, enligt meddelande från Europaparlamentet.

Föredraganden Nicola Beer (Renew Europe, Tyskland) beskrev lagen såhär:

- Den här lagstiftningen är en industripolitisk plan för en säker och hållbar råvaruförsörjning i Europa. Med riktade ekonomiska incitament skapar vi trygg projektplanering för privata investerare genom gemensamma kontaktpunkter för företag och snabba och enkla tillståndsförfaranden med tydliga tidsfrister för nationella myndigheter. Det här kommer att främja gruvdriften, bearbetningen och återvinningen i Europa.

Sveriges geologiska undersökning (SGU):

– Genom att EU-parlamentet klubbat råvaruakten tryggar vi stabila och heltäckande värdekedjor, från prospektering till kraftigt utökad återvinning av de metaller och mineral som behövs i till exempel elbilar och vindkraftverk. Det är en förutsättning för att vi ska klara av energiomställningen. Det är också avgörande för att svensk och europeisk industri ska kunna stå sig i internationell konkurrens och vi ska kunna dra nytta av all den innovationskraft som finns här, säger Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring vid SGU.

Lagstiftningen syftar till att effektivisera tillståndsprocesserna, både för att leta efter mineral och för att starta gruvdrift. Företagen kommer enbart ha kontakt med en myndighet som guidar dem genom hela tillståndsprocessen. Att råvaruakten nu ska bli svensk lag är dock inget som kommer att påverka befintliga miljökrav eller sänka ansvarskraven på företagen, enligt SGU.

Under första kvartalet 2024 kommer arbetet med att översätta lagen att pågå i respektive medlemsland. Tidigast framåt april kan vi räkna med att den träder i kraft.

SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén konstaterar att EU-lagen skapar bättre förutsättningar för myndigheten i uppdraget att ta fram underlag som främjar nya gruvetableringar och marknadsföra Sverige som prospekteringsland.

– Sverige har stor potential att kunna bidra till EU:s försörjning av de råvaror som behövs. Den budgetsatsning som regeringen gjort på SGU, bland annat för kartläggning av malmpotentiella områden, förväntar vi kommer att leda till ökad mineralutvinning i Sverige, säger hon.

Gruvbranschens branschorganisation Svemin är självfallet positiva:

– Dagens beslut, och att hela processen gått så snabbt, är en viktig signal som visar att man på politisk nivå prioriterar ett minskat importberoende av råmaterial, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Ett bekymmer som kvarstår är dock tillståndsprocesserna i Sverige.

– Vi har både erfarenheterna och kunnandet i gruvnationen Sverige och det ger oss en särskild roll och ansvar i den här situationen. Nu måste vi därför också ges möjligheten att omsätta det i praktiken, för det krävs effektivare och mer förutsebara tillståndsprocesser, annars går inte EU:s kalkyl ihop, säger Maria Sunér.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer