maskinentreprenoren logo
Branschnytt

”En ödesfråga för byggbranschen och hela landet”

Arbetet för sund konkurrens i byggbranschen har det senaste året fått rejäl fart. Claes Thunblad är nationell samordnare för sund konkurrens hos Byggföretagen.

Lästid

0 min
Dela

Det är inte som förr längre. Ingen ens försöker förneka att byggbranschen har problem med arbetslivskriminalitet år 2021. Men det som är tydligast och mest intressant är att det nu radas upp projekt och branschöverskridande samarbeten för att få stopp på de aktörer som agerar oseriöst och skadar i byggbranschen.

– Vi är i ett momentum nu när branschen kommit till insikt och det finns en gemensam vilja att förändra, vi har en tydlig strategi där vi också ser myndigheter, beställare och politiken agera. Väldigt många har vaknat, säger Claes Thunblad som sedan ett drygt år är nationell samordnare för ”sund konkurrens” på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.Vad är det då som görs? En stark kraft är den så kallade myndighets­gemensamma kontrollen som leds av Arbetsmiljö­verket. Här ingår åtta myndigheter där till exempel polis, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket samarbetar med Migrationsverket och andra. Sedan finns Byggmarknadskommissionen som är ett branschgemensamt projekt som granskar, utreder och visar på faktiska problem som behöver belysas och lösas i byggbranschen. Det var för övrigt Claes Thunblad som fick i uppdrag att bygga den kommissionen, bemanna och skriva dess direktiv.

– Det stämmer. Jag hade slutat som kommunalråd i Järfälla då och blev uppvaktad av ett antal branschaktörer som frågade om jag kunde åta mig ett sådant uppdrag. Den ska fungera som en pågående utredning som ska leverera nyttiga och bra rapporter. Dom arbetar vidare året ut, säger Thunblad.På detta har ett nytt bolag startats, Ansvar Säkerhet i Europa AB. Bolaget levererar en granskningstjänst för att hjälpa beställare och byggföretag att göra säkra och korrekta kontroller för att upphandling och projekt ska följa alla lagar och regler och inte drabbas av arbetslivkriminalitet. Ett samarbete med Byggföretagen har dragits igång där det nu tas fram ett certifieringssystem BKMA.

– Arbetet utgår ifrån den globala ISO-standarden mot mutor, och kommer täcka grundläggande behov för att motverka svartarbete, säger Louise Brown som är vd på Ansvar Säkerhet. Sju storbanker har nyligen i ett gemensamt projekt bestämt att samverka runt speciella kreditkrav med särskilt fokus mot byggbranschen, vilket stöds av Byggföretagen.Tilläggas till detta kan nämnas Stockholmsinitiativet Fair Play bygg som granskar och sammanställer tips om arbetslivskriminalitet och för informationen vidare till myndigheterna. Stockholmshem har visat vägen för beställare och själva tagit på sig att granska sina projekt. Bemanningsföretag har startat en branschförening Byggbemanningsföretagen med sitt tydligaste uppdrag att stoppa arbetskraftskriminalitet i byggsektorn. Men det viktigaste är sannolikt att Byggföretagen arbetar aktivt för en sund byggbransch och att det är prioriterat med fullt stöd från medlemsföretagen.

– Byggbranschen står för 11 procent av Sveriges BNP, så jag menar att detta är en ödesfråga även för Sverige. Med det tydliga uppdrag vi har från förbundsstyrelsen gällande sund konkurrens är arbetet också självfallet centralt i vår verksamhetsplan. Detta ska genomsyra allt vi gör, från ledningen och ut till våra 26 lokalkontor, säger Claes Thunblad. Och det har blivit verkstad. En strategisk agenda för sund konkurrens har tagits fram tillsammans med 11 fack och arbetsgivarorganisationer (inklusive ME). En kunskapsbank har etablerats där det paketeras tips och verktyg för att byggföretag och beställare ska kunna undvika oseriösa aktörer. Byggnads och Byggföretagen jobbar tillsammans med stöd av statsbidrag för flera riktade insatser.– Parterna arbetar också aktivt med kollektivavtalet för att föra in fler och bättre regelverk för att motverka osund konkurrens. Det går fort nu och det är bra och nödvändigt, konstaterar Thunblad. Arbetet accelererade 2018 då Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd gjorde frågan om sund konkurrens till den högst prioriterade.

– Vi tar nu fram en medlemsutbildning i sund konkurrens med ambitionen att den, precis som utbildningen Safe Construction, ska bli obligatorisk för branschens aktörer. Vi har också stor förhoppning om att sekretessen mellan myndigheter lättas upp så det blir enklare att granska de oseriösa företagen, säger Claes Thunblad.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer