maskinentreprenoren logo

Branschnytt

En tsunami av dieselstölder drar genom Sverige

Dieseltjuvarna har siktet inställt på...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Dieseltjuvarna har siktet inställt på grävmaskiner. Det märks tydligt i rapporteringen både från polis och lokaltidningar. Åkerier och byggarbetsplatser får ofta besök. Polisanmälningarna ökar igen.Under flera år visste polismyndigheten egentligen inte hur mycket diesel som stals i Sverige. Det fanns nämligen inte någon tydlig brottskod för ärendet så att det gick att föra vettig statistik. Det problemet löstes för drygt fem år sedan då en brottskod godkändes, men omorganisation av polismyndigheten gjorde att den så kallade Transportsäkerhetsgruppen som arbetade med dieselstölder nationellt upplöstes. Istället finns nu en ny grupp som arbetar på liknande sätt. Nya teorier om stölderna har kommit fram som tidningen kommer beskriva i kommande artikel.Väst drabbade är självfallet tätorterna där tillgången på diesel är god för tjuvarna. Stockholm, Norrköping och Göteborg ligger i topp, och följs sedan tätt av Helsingborg, Lund och Eskilstuna.Statistiken visar dock inte hur mycket diesel det stjäls, utan i vilka regioner flest anmälningar är gjorda. För 2018 landade siffrorna på 3 939 anmälningar av dieselstölder. Det är 11 om dagen det.Flest stölder (106) anmäldes i Stockholms kommun, följt av Norrköping och Göteborg med 100 respektive 83 anmälningar. Men de tre skånska kommunerna Lund, Helsingborg och Staffanstorp hade de största ökningarna av antal anmälda brott. Under 2018 hade Lund 42 fler anmälningar än under 2017 – en ökning på 145 procent. För Helsingborg och Staffanstorp var motsvarande ökning 128 procent respektive 557 procent, vilket nog för betraktas som en häpnadsväckande ökning för en sådan plats som Staffanstorp.Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, menar att anmälningarna bara utgör toppen av ett isberg:– Från tidigare undersökningar vet vi att mörkertalet vid den här typen av brott är stort. Man skulle behöva dubblera antalet anmälda stölder för att över huvud taget komma i närheten av problemets verkliga omfattning. Många av våra medlemmar utsätts för stöld flera gånger veckan men känner att det är hopplöst att anmäla eftersom chansen att tjuvarna åker fast och döms till kännbara straff är minimal. Det är helt enkelt inte speciellt riskfyllt att ägna sig åt dieselstölder.Finns det något hoppfullt i de nya siffrorna som Brottsförebyggande rådet nyligen kom med så är det att anmälningarna ökar. Många maskinentreprenörer har tidigare, och gör det tyvärr fortfarande, känt att det är meningslöst då det påverkar försäkringar negativt och tar tid från verksamheten.¬- Viktigt att vi anmäler dieselstölder, gör vi det så blir problemet synligt och mer prioriterat av polismyndigheterna, säger Hampe Mobärg.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer