maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så ska branschen bli elektrisk

Energimyndighet beviljar via FFI Energi & Miljö cirka 10,5 miljoner kronor i stöd...

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Energimyndighet beviljar via FFI Energi & Miljö cirka 10,5 miljoner kronor i stöd till Lindholmen Science Park. Stödet går till ett projekt som ska visa på hur elektrifierade arbetsmaskiner kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt, samt skötselverksamheter som gatuunderhåll, snöröjning med mera.

”Arbetsmaskiner står idag för sex procent av Sveriges växthusgasutsläpp samt en stor del av hälsoskadliga emissioner och buller. En övergång till elektrifiering skulle bidra till en väsentlig minskning av dessa utsläpp”, skriver Energimyndigheten.

Enligt Energimyndigheten finns stora möjligheter att använda elektrifierade bygg- och anläggningsmaskiner vid framtida entreprenader men det finns utmaningar kring energiförsörjning och maskinutformning som till exempel dimensionering av maskinens energilager kopplat till möjliga laddstrategier och relaterat till effektuttag.

– Energimyndighetens stöd är helt avgörande för denna typ av samverkansprojekt. Stödet gör det möjligt för oss att samla alla relevanta aktörer i ett så tidigt skede som möjligt. Tillsammans kan vi nu på bästa vis dela kunskap mellan oss och driva på och effektivisera omställningen mot en fossilfri bygg- och anläggningsbransch, säger Rodrigue Al Fahel projektledare på Lindholmen Science Park.

Projektet ska bidra till ökad kunskap inom systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Vidare ska deltagarna i projektet bygga upp kunskap, modeller samt utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

– Vi jobbar kontinuerligt med att titta på intressanta projekt som kan bidra till omställningen till elektromobilitet. Just detta projekte bygger vidare på en tidigare studie inom samma område som är en del av ElectriCity-samarbetet i Göteborg. Resultatet ska bland annat leda till att demonstrera en helelektrifierad bygg- och anläggningsplats men också att bygga upp en långsiktig kompetens inom arbetsmaskinområdet, säger Peter Kasche, forskningshand­läggare på Energi­myndigheten.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer