maskinentreprenoren logo

Landet runt

Engagerad byggherre fick Håll Nollans arbetsmiljöpris


writer image
Ann-Louise Larsson
article

– Genom att vi äger den här frågan blir förutsättningarna lika för alla. Jag tycker att det här är ett ansvar som byggherre alltid bör ta. I känsliga miljöer är det extra viktigt, men arbetsmodellen går att tillämpa på alla projekt. Det ger både bättre ekonomi i projekten men framförallt säkrare arbetsplatser, säger projektchef Glen Ewertzh, Locum. 

Det hela började med att Locum ställde frågor till entreprenörerna i tidigare genomförda projekt och förstod att när de konkurrerade på lägsta pris förekom det att man ”snålade” på sätt som påverkade arbetsmiljö och säkerhet i projektet. För att komma till rätta med problemet kom Locum upp med en arbetsmodell som säkerställer att entreprenören inte tar genvägar för att spara pengar eller utsätter vare sig personal eller tredje man för onödiga risker. 

– Vi insåg redan för tio år sedan att med alla de projekt vi har på Södersjukhuset går det inte att bara göra en enkel APD, arbetsplatsdispositionsplan, och sedan lägga över hela ansvaret på Bas-U eller entreprenören, utan att det var bättre att vi gjorde en stor del av jobbet själva, fortsätter han. 

På Södersjukhuset pågår i stort sett alltid byggprojekt av något slag. Flera stora projekt är på gång, bland annat en ny intensivvårdsavdelning och byte av reservkraft.

– Som mest kommer vi att ha 300–400 byggnadsarbetare på sjukhusområdet när projekten peakar. Det gör att vårt arbete med samordning kommer att bli ännu viktigare, menar Glen Ewerthz. 

Att få Håll Nollans arbetsmiljöpris 2024 sätter han stora ära i. 

– Jättekul att vårt arbete uppmärksammas. Vi lägger mycket arbete för att få det här att fungera och med detta får vi ett erkännande av det vi gör, säger Glen Ewerthz.

Text: Ann-Louise Larsson

Håll Nollans arbetsmiljöpris 2024:

Ur motiveringen: ”Ett team som vågat pröva nya vägar för att nå en bättre arbetsmiljö i sina byggprojekt. Genom dialog mellan byggherre, entreprenör och drift fick teamet bra insikt vad man i sin roll kunde göra för att skapa goda förutsättningar för alla inblandade…”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer