maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Enklare att ta fram EPD för ballast

Forskare vid Chalmers har arbetat fram ett digitalt verktyg, med vilket man nyligen fått fram den första verifierade EPD:n, miljövarudeklaration, för ballast.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Med det nya verktyget från Chalmers ska det bli lättare att ta fram miljövarudeklarationer, EPD, för ballast. Foto: Shutterstock

Syftet med en EPD är att kunder och andra intressenter enkelt ska kunna göra analyser och jämförelser ur ett miljöperspektiv. Att ta fram en EPD kräver idag en hel del kunskap och resurser, vilket särskilt påverkar många mindre företag. Det gör att det idag bara är ett fåtal aktörer som deklarerar sin miljöpåverkan med en EPD.

Forskare vid Chalmers Rock Processing Systems har därför genom olika forskningsprojekt i flera steg tagit fram ett digitalt verktyg som gör processen mycket enklare. Målet har varit att det ska vara så pass enkelt att använda att det inte kräver några större förkunskaper eller arbetsinsatser.

För att få fram en miljövarudeklaration behöver verksamhetens data över sådant som transporter, material- och energiförbrukning med mera, kopplas till miljödatabaser, livscykelanalyser och aktuella standarder. Sedan kan man få fram uppgifter på vilken miljöpåverkan en produkt eller process har.

– Med vårt verktyg så räcker det i princip med att mata in sina egna uppgifter och sedan trycka på knappen. Verktyget hämtar sedan in all ytterligare nödvändig information från de källor som krävs för att får fram rätt dokumentation för en verifierad EPD. Detta innebär att det nu blir mycket enklare för mindre företag att få fram en EPD. Men stora företag har också mycket att vinna på att effektivisera sitt informationsflöde både internt och externt, säger Gauti Asbjörnsson forskare vid Chalmers Rock Processing Systems.

– Eftersom verktyget är branschspecifikt kommer det inte bara kunna förenkla LCA-processen för bergmaterialproducenterna, utan också koppla miljöpåverkan till det som producenterna kan bäst: sin produktion, säger Christina Lee doktorand vid Chalmers Rock Processing Systems.

Flera företag i branschen deltar i projektet, däribland Swerock, NCC och Skanska.

– Swerock har nu som första producent tagit fram två EPDer med hjälp av verktyget som blivit godkända, berättar Monica Soldinger Almefelt, råvaruchef på Swerock och en av medlemmarna i projektets styrgrupp.

– NCC har redan en egen certifierad process för att ta fram täktspecifika EPD:er och vi har publicerat flertalet EPD:er genom denna. Men vi är måna om att bidra till en harmonisering inom branschen. Alla vinner på att EPD:er tas fram på samma sätt så att de blir helt jämförbara, säger Kristine Ek, hållbarhetschef på NCC Industry.

– Skanska har inom detta EPD-projekt arbetat med verktyget för att ta fram en täktspecifik EPD och är nu i slutfasen av processen. Skanska ser positivt på ett branschgemensamt verktyg som likställer bergmaterial EPD:er, säger Magnus Niklasson och Christian Hansson som representerar Skanska i projektet.

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer