maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Entreprenad i Västervik får skäll av Konkurrensverket

Västerviks kommun har under en överprövningsprocess genomfört en upphandling av en entreprenör som inte är tillåten. Konkurrensverket riktar kritik mot kommunen för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av ett ramavtal om entreprenadtjänster.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Västerviks kommun får "skäll" för otillåten upphandling av entreprenadtjänster. Foto: Konkurrensverket/Pressbild

Efter att ha tagit emot tips om att Västerviks kommun hade genomfört en direktupphandling av ett avtal under en överprövningsprocess, ett så kallat täckningsköp, inledde Konkurrensverket en utredning. Den överprövade upphandlingen gällde entreprenadtjänster avseende gata och park.

Enligt upphandlingslagarna är det under vissa förutsättningar möjligt att göra ett så kallat täckningsköp genom direktupphandling i samband med överprövning. För att ett täckningsköp ska vara tillåtet krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis måste det vara fråga om ett angeläget behov som har uppstått som en följd av överprövningen.

Västerviks kommun genomförde en upphandling av mark- och anläggningsarbeten i mars 2022. I maj samma år överprövades kommunens tilldelningsbeslut. Med anledning av överprövningen tecknade kommunen då ett tillfälligt ramavtal. Kommunen direktupphandlade avtalet med hänvisning till undantaget om täckningsköp. Kommunen menar att det bland annat av säkerhetsskäl var nödvändigt att utföra vissa anläggningsarbeten under den pågående överprövningsprocessen samt att långsiktiga ekonomiska perspektiv motiverade att vissa arbeten utfördes.

Enligt Konkurrensverkets bedömning har kommunen dock genomfört flera köp som inte har varit nödvändiga. De kan därmed inte ses som angelägna på det sätt som krävs enligt bestämmelsen om täckningsköp enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Dit hör bland annat kommunens köp av juldekorationer, julbelysning och julgranar. Inte heller har de arbeten som kommunen har avropat på grund av att de har ansetts nödvändiga att genomföra ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv varit tillåtna med stöd av bestämmelsen om täckningsköp.

Konkurrensverket finner alltså att Västerviks kommun har genomfört köp som inte har varit tillåtna enligt bestämmelserna. Upphandlingsreglernas undantag från skyldigheten att annonsera på grund av synnerlig brådska har inte heller varit möjligt att tillämpa på direktupphandlingen.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer