maskinentreprenoren logo

Reportage

Entreprenör med energi

Det pågår diskussioner om elmaskiner i alla lunchrum i hela Entreprenadsverige. Inte hos Bäckströms… Här har dom slutat prata – och är redo att köra skarpt. Problemen med laddning är löst – eller ja. Snart.

writer image
 Micael Appelgren 

Lästid:  0 min

article

Det är en koncentrerad stämning på Bäckströms huvudkontor i Västberga. Det är ovanligt spännande tider. Förbi kaffeautomaten går en medarbetare med profilkläder. På ryggen lyser gula bokstäver upp den svarta tröjan… Det är inte firmanamnet Bäckströms som bokstäverna där fÖrmedlar. Det är ett påstående: Inget är omöjligt…

Låt oss skruva tillbaka tiden i – låt säga två år. Dieselpriset skenade och Maskinentreprenörerna (ME) konstaterade via konjunkturrapporten MEKO att det fanns maskinentreprenörer som tackade nej till jobb… kalkylerna gick inte ihop. Alla snackade dieselpriser… verkade det som. 

På Bäckströms var det ett annat ämne som tog plats. Det handlade inte om bolaget skulle investera i elmaskiner eller inte. Den frågan var färdigdiskuterad på tio minuter – och något irrelevant. På ritbordet låg istället något mycket större och helt avgörande… Inte bara för Bäckström, utan antagligen för hela branschen och landets leverantörer av elektriska anläggningsmaskiner och lastbilar. Samhället.

Team Bäckström är en koncern med fem bolag. Lars Stendius är vd för Bäckström Anläggning. Stendius är civilingenjör inom maskinteknik och har en bakgrund från ABB och erfarenhet av att driva större infrastrukturprojekt inom elkraft. Stort kontaktnät när det gäller elsystem.

– Vi behöver avlasta elnätet om branschen ska kunna ställa om, inflikar Lars Stendius under en presentation gällande Bäckströms nya energilagerprojekt som tidningen Maskinentreprenören kommit för att ta del av. Detta är något helt annat än att ett företag har köpt en eller två elektriska maskiner. Det här handlar om att göra något på riktigt. Som gör elektrifiering av Bäckströms maskinflotta möjlig… Eller det räcker inte. Denna satsning gör elektrifieringen av entreprenadbranschen i hela Stockholm möjlig. 

– Vi gör det inte bara för oss. Det är inte möjligt för övrigt, vi har inte el så det räcker i den här regionen om alla aktörer ska ta fram egna lösningar. Det här är lösningen, säger Joakim Bäckström, som drivit på projektet som en av koncernens ägare.

Hela branschen? Ja, denna första anläggning som nu är påkopplad mot Vattenfalls ledningar, är den första av totalt fem planerade. Strategiskt utplacerade på en karta runt om i regionen. Bäckströms marknad.

Det blir snabbt lite tekniskt när det ska förklaras. Hela projektet kommer att ägas i koncernens dotterbolag Creek Power (Bäckström på svenska). Ansvarig vd här blir Fredrik Sarvell som sitter på mer kompetens och kunskap runt elektricitet än vad vi har plats att förmedla i detta reportage. Det blir mycket megawatt (MW), likström, växelström, ställverk, GWh och volt… transformator…Fredrik Sarvell går igenom sin presentation med blicken mot oss… fattar vi det här?

Kanske. Hur som helst. Snart behöver hela branschen fatta detta. Vad Creek Power har här är ett system som tar in energi, lagrar och kör ut dubbelt så mycket när efterfrågan kommer. Från elnätet går det in 5 MWh (tas in när pris och efterfrågan är låg) på 16 enheter för energilagring. Ut kan man sedan trycka 10 MW och på detta ladda åtta elektriska entreprenadlastbilar på 45 minuter. Motsvarar ungefär 2000 villor på samma tid. Hitachi Energy har levererat. Dom är störst i världen på detta.

Och vad är poängen med detta då? Jo, systemet klarar att leverera tillräckligt mycket tillräckligt ofta utan att behöva hämta effekt i elnätet som inte finns i Stockholm. För det är inte maskinerna och lastbilarna som är problemet. Dom funkar.

– Vi har provkört tillräckligt mycket el här på företaget för att veta att det fungerar. Det som inte har fungerat är ju laddning och tillgången på el. Vi såg att det var i den ändan vi behövde börja. Nu kommer vi tillsammans med Delvator sätta tre eldrivna grävmaskiner från Hitachi i helt skarpa jobb i Stockholm och sedan ska vi lära oss under tiden hur det här fungerar och hur vi kan utveckla det hela. Men det är alltså skarpa jobb, så vi kommer såklart tvingas – innan vi vet – ha dieselmaskiner som back upp, säger Jerry Magnusson som är vd för Bäckström Stockholm där koncernen samlar sin maskinflotta och uthyrningsverksamhet.

Bäckström återkommer till ämnet: ”ska vi göra detta – så ska vi göra det på riktigt”.

Det är lite kvar. Vattenfall har kopplat på elen i systemet, men det tar till hösten 2025 innan en regelrätt ”tankstation” i området är på plats. Men lämplig mark för ändamålet är framme och under slutförhandlingar. De andra planerade enheterna runt om i Stockholm finns på ritbordet.

… fast det här är ju inte entreprenadverksamhet, det är… ju en helt annan bransch och av samhällsintresse. Kommuner som ställer miljökrav har inte i sin vildaste fantasi ens tänkt tanken på att det här ingår i entreprenörernas leverans.

Joakim Bäckström ler lite och nickar. Nu ser han att vi har fattat omfattningen. Slanten har trillat ner.

– Den här anläggningen som vi har nu kostar 105 miljoner. Vi har själva lagt in 63 miljoner och Energimyndigheten har lagt in 40 miljoner kronor, vilket lär vara det största stöd som gått ut därifrån till ett projekt av den här typen… Sedan samarbetar vi med en rad andra aktörer här. Intresset är jättestort.

Creek Power är medlemmar i Sustainable Innovation som bland annat arbetar för hållbar omställning genom olika projekt. KTH är också inblandade, med flera. Detta är på allvar. Det händer. Och kommer antagligen att lyckas. Bäckströms unika kombination av djupt kompetent personal när det gäller el och högt entreprenörskap och vilja att utvecklas, lär bli nyckeln.

En annan medarbetare med profilkläder går passande förbi igen. På ryggtavlan står det tydligt: Inget är omöjligt. Bäckström har klarat tuffa utmaningar tidigare.

Bäckström är maskinentreprenören som för drygt 10 år sedan startade ett bygg- och anläggningsföretag för att räkna på egna jobb. Joakim Bäckström och brorsan Niclas hade tröttnat på att bara köra på timme och inte få någon utväxling mer än så. Det var en hård kamp som bröderna sedan fick gå mot de stora beställarna som såg detta som ett uppnosigt hot och valde bort att hyra in Bäckströms maskiner. Det blev riktigt tuffa år där 80 procent av maskinparken hyrdes in av Bäckström Anläggning själva. Bara 20 procent till kund. Idag har det dock vänt. Men det tog 10 år. Hela koncernen omsätter cirka en miljard idag. På tio år vuxit från 50-talet medarbetare till 150.

– Nu är det tvärt om. Bara 20 procent hyrs av Bäckström Anläggning. Vår omsättning är nu högre på maskinsidan – Bäckström Stockholm, än på anläggning, säger Jerry Magnusson.

Nästa stora utmaning nu lär bli utvecklingen av Creek Power. Alla i entreprenadbranschen kommer att behöva el för att ställa om. De stora entreprenörerna – men inte minst de mindre aktörerna – underentreprenörerna.

– Finns inte en chans att ett mindre entreprenadbolag klarar en sån här sak själv. Men det kan vi hjälpa till med. Och det är klart att det är en affärsidé här också. Vi tar ju betalt för elektriciteten från vårt system, säger Joakim Bäckström.

Klart det finns risker med ett såhär omfattande projekt. Det vidhåller hela gänget, Lars Stendius, Fredrik Sarvell, Joakim Bäckström och Jerry Magnusson. Alla fyra ler lite försiktigt när tidningen frågar om detta. Men vid sidan om riskerna finns det stora möjligheter runt hörnet. Bäckström är redan igång och i Stockholmsregionen kommer miljökraven om fossilfritt att öka de kommande åren. Trafikverket ska bygga megaprojektet Tvärförbindelse Södertörn, ett 20 miljardersprojekt där elektriska anläggningsmaskiner och lastbilar ska upphandlas. Och vilket bolag tänker då räcka upp handen? Team Bäckström, såklart.

– Det här är ju vår region. Det är här vi har vår marknad. Vi kommer vara beredda, säger Joakim Bäckström.

Kvar att lösa är det andra. Det vill säga priset på elektriska anläggningsmaskiner som de ligger idag. Hur de ska finansieras i början – innan andrahandsvärdet är säkrat – och hur livscykelkostnaderna ser ut. Hur ska finansinstituten hantera och värdera maskinerna? Hur stark blir rentalbranschen på segmentet? Lars Stendius ler igen. Det är vad det är.

– Någon behöver visa upp den där nya balansräkningen, hur det kommer att se ut. Det finns frågor kvar där. Så är det.

Men i just detta nystar Bäckströms Jerry Magnusson och Delvator. Maskinerna är ute på jobb och miniräknare finns på plats. När det väl finns möjlighet att snabbt komma åt laddning till lastbilar och mobila energilager (som kan köras ut till maskiner i fält), så går det i varje fall att börja kalkylera och bemöta beställarna med siffrorna. Samma beställare som har krav på sig att bygga fossilfritt.

– Vi måste ställa om. Miljökraven finns och fler kommer. Creek Powers anläggning och kommande anläggningar, gör att branschen kan behålla en liknande affärsmodell som tidigare. Lastbilar i entreprenadbranschen går på många olika jobb och i olika riktningar och måste kunna ladda när det behövs och snabbt. Detta är en av flera lösningar som kommer att behövas, konstaterar Joakim Bäckström.

Kommer det att lira? Inget är omöjligt, enligt Team Bäckström.

Text:  Micael Appelgren 

Creek Powers laddstation

Effekt nätanslutning: 5 MW

Effekt batterienergilager: 5 MW

Energi batterienergilager: 6 MWh

Maxeffekt laddstation: 10 MW

Max snitteffekt per laddpunkt: >1 MW

prev
carousel
next

Bild:  

 

 

 

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer