maskinentreprenoren logo

Juridik

Ett avslutat äktenskap riskerar sänka företaget

Även en maskinentreprenör kan som bekant bli kär och gifta sig med sin drömpartner. I det läget kan det dock vara läge att hålla huvudet kallt med ett äktenskapsförord.

writer image
Micael Appelgren   

Lästid:  0 min

article
article Utan äktenskaps­förord kan skilsmässan bli smärtsam även för företaget. Illustration: Linn Posse Foto: Linn Posse

Antalet äktenskapsförord i Sverige ökar stadigt. Det anses sakta men säkert mer socialt acceptabelt. Enligt Terra Advokat som specialiserat sig på maskinentreprenörers vardag, dyker det dock inte sällan upp fall där det saknas äktenskapsförord, och företagsägaren måste då vid en skilsmässa helt enkelt slanta upp för att reglera bodelningen.

– Det påverkar ju såklart företagets likviditet negativt. I värsta fall kan det bli problem att driva företaget vidare, konstaterar juristen Anna Mokvist, som arbetar på Terra Advokat.

Familjerätt är en del av civilrätten som de flesta människor har eller kommer att få erfarenhet av. Den omfattar bland annat frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Lagarna reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Men företagare slarvar inte sällan med att tänka över rättsläget.

– Jag upplever att detta är lite speciellt för Sverige. Många verkar tycka att det är svårt att tala om pengar inför ett äktenskap. Men som jag ser det är det juridiskt oansvarigt att inte prata igenom om det ifall äktenskapet trots allt inte håller, säger Anna Mokvist.

Anna Mokvist har genom åren som familjerättsjurist haft många konsultationer som har med bodelning att göra. I maskinentreprenörernas bransch är inte sällan mönstret att en man startar upp ett bolag, åren går – och det hör inte till ovanligheterna att det finns en kvinna och fru i bakgrunden som både tar hand om hushåll och barn – och administrativa tjänster i det nystartade bolaget. 

– Är upplägget på det här sättet så behöver kvinnorna stå på sig för att se till att de får betalt, att det görs pensionsavsättningar, och kanske även vara delägare. 

– Vid en äktenskapsskillnad där det inte finns ett äktenskapsförord, summeras all egendom som inte är enskild av andra skäl, avdrag görs för skulder och det som återstår fördelas mellan parterna, vanligtvis i lika delar. Inklusive värdet på företaget, säger Mokvist.

Om ena parten har mer skulder än tillgångar bidrar den parten inte med något i bodelningen utan det är då den andre partens tillgångar som fördelas. Har båda parter ett underskott finns inget att bodela. Därefter ”lottläggs” egendomen - man kommer alltså överens om vem som får vilket. Den part som får egendom till ett högre värde får kompensera den andre parten med en bodelningslikvid. I vardagligt tal säger man att man ”köper ut” den andre parten.

– Det är här företagsägaren alltså måste hitta pengar och betala ut medel som kan påverka företagets likviditet, och det har hänt att det inte sedan går att rädda. Kan bli konkurs i värsta fall, säger Mokvist.

När parterna lever tillsammans som sambos utgörs samboegendomen av bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det innebär att ett företag som ägs av ena parten inte ingår i en bodelning.

– En företagare utan äktenskapsförord bör alltså egentligen inte ha gift sig, skämtar Anna Mokvist. 

Besvärligare blir det alltså vid en äktenskapsskillnad. Då utgör all egendom gemensamt giftorättsgods om det inte undantagits och är enskild egendom. Det innebär som ägare av ett bolag att nettovärdet av bolaget ska upptas i en bodelning och delas mellan parterna. Konsekvenserna av det kan bli att bolaget måste betala ut en stor summa i kontanta medel. 

– I Sverige har vi inte en stark tradition av att upprätta äktenskapsförord, det är för många svårt att ta upp och prata med sin partner om ekonomiska effekter. Det man ska komma ihåg är att en bodelning är ett avtal mellan parterna. Det står parterna fritt att avtala hur man vill att egendomen ska fördelas men det bygger på att man är överens, vilket ofta inte är fallet vid en separation. Även om samtalet är svårt att föra, är det ändå lättare att göra det då, än när separationen är ett faktum, säger Anna Mokvist.

Anna Mokvist understryker att det inte ska handla om att undandra tillgångar som är negativt för den ena parten. I ett äktenskapsförord handlar det om att komma överens på ett sätt som skapar trygghet för alla. Inklusive företagets anställda som kan bli påverkade om det dyker upp överraskningar vid en skilsmässa.

Text: Micael Appelgren   

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods. För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat, samt registrerat det hos Skatteverket.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer