maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ett steg närmare höghastighetsbanor

Sverige är snart ett steg...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Sverige är snart ett steg närmare höghastighetsjärnväg. Trafikverket har nu fått i uppdrag att utreda var och på vilket sätt nya stambanor för höghastighetståg ska byggas.Arbetet med att ta fram den nya infrastrukturpropositionen som regeringen ska lägga fram för riksdagen nästa år har påbörjats, Trafikverket ska under de närmaste månaderna ta fram ett inriktningsunderlag för hur infrastrukturen, främst vägar och järnvägar, ska utvecklas och förvaltas på 12 års tid, alternativt 16 års tid.Samtidigt ska man också ta fram mer underlag för nya stambanor för höghastighetståg. Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen och bibanor. Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men också andra alternativ bör kartläggas och, om samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva, analyseras enligt regeringsuppdraget.Uppdraget om nya stambanor för höghastighetståg ska delredovisas till regeringen den 31 augusti 2020 och slutredovisas den 28 februari 2021.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer