maskinentreprenoren logo

Branschnytt

EU-lag för snabbare tillstånd för gruvor gäller

EU-förordningen om kritiska råvaror har blivit svensk lag. Meningen är att minska EU:s importberoende av de metaller och mineral som krävs för viktiga samhällsfunktioner och för klimatomställningen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ny lag ska snabba på tillståndsprocesserna för gruvindustrin. Foto: ME

I mars förra året lade EU-kommissionen fram ett förslag för att öka EU:s självförsörjning av de kritiska och strategiska metaller och mineral som behövs för bland annat klimatomställningen. I december klubbade EU-parlamentet igenom förordningen och 23 maj blev det svensk lag.

­– Syftet med förordningen om kritiska råvaror, Critical Raw Materials Act (CRMA) är att skapa heltäckande och stabila värdekedjor, från prospektering och utvinning till kraftigt utökad återvinning av de metaller och mineral som behövs i till exempel elbilar och vindkraftverk. Det är inte bara en förutsättning för att klara klimatutmaningarna utan även avgörande för att svensk och europeisk industri ska kunna konkurrera internationellt, säger Erika Ingvald, tillförordnad chef för SGU:s avdelning för mineralresurser.

SGU har varit expertmyndighet i ärendet för Sveriges räkning och bidragit med expertis för att det ska fungera inom EU som det är tänkt.

Förordningen ska effektivisera tillståndsprocesserna, både för att leta efter mineral och för att öppna gruvor, men också att öka återvinningen av råvaror.

– Den stora skillnaden mot tidigare är att tillståndsprocessen för mineralutvinning ska koordineras och bli mycket snabbare än den är i dag. Framför allt kommer de projekt som godkänns som strategiskt viktiga behandlas betydligt snabbare inom alla EU:s medlemsländer, inklusive Sverige, säger Erika Ingvald.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer