maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Experterna vill ha reduktionsplikten kvar

Både branschorganisationen Drivkraft Sverige och Energimyndighetens experter anser att reduktionsplikten bör fortsätta enigt plan. Både av ekonomiska och miljötekniska skäl.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Med anledning av de höga drivmedelspriserna till följd av det geopolitiska läget så har flera partier föreslagit under valrörelsen att reduktionsplikten ska sänkas. Det kommer att kraftigt öka koldioxidutsläppen från vägtrafiken och arbetsmaskiner. Sverige har satt ambitiösa nationella klimatmål, samt förbundit sig till åtaganden i EU. För att Sverige ska kunna realisera dessa är det avgörande med tydliga och långsiktiga förutsättningar, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige. Foto: Drivkraft Sverige

Energimyndigheten anser att reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över till den så kallade Europadieseln, MK3, som tål mer inbladning av biobränslen med bibehållen kvalitet.

Det här kom fram när Energimyndigheten publicerade resultatet från en så kallad kontrollstation för reduktionsplikten för bensin och diesel. Kontrollstationen är ett uppdrag från regeringen som följer upp reduktionsplikten i förhållande till de energi- och klimatpolitiska målen.

Energimyndighetens huvudförslag i rapporten Kontrollstation för reduktionsplikten 2022, för att reduktionsplikten ska bidra till de förväntade utsläppsminskningarna, är att Sverige övergår till samma dieselkvalitet som används i större delen av Europa, så kallad Europadiesel (diesel MK3).

– Enligt vår analys står reduktionsplikten för majoriteten av utsläppsminskningarna som krävs för att nå målet till 2030 om minskade utsläpp med 70 procent jämfört med 2010 i transportsektorn. Genomför vi inte de föreslagna förändringarna behöver andra styrmedel och åtgärder stå för motsvarande utsläppsminskningar, säger Sara Sundberg, chef för enheten för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten.

Konsekvensanalysen i rapporten visar också att reduktionsplikten är bra för tillgången på bränsle på längre sikt.

– På sikt ökar reduktionsplikten försörjningstryggheten av drivmedel, eftersom det bidrar till ett minskat beroende av råolja och till en diversifiering av vilka råvaror och produktionskedjor som kan användas till produktion av drivmedel, säger Henry Hammarström, analytiker på Energimyndigheten.

Långsiktiga och stabila förutsättningar är också viktiga för biodrivmedelsproducenterna och för trovärdigheten för reduktionsplikten. Något som även branschorganisationen Drivkraft Sverige meddelar.

-Utformningen av reduktionspliktsnivåerna ska baseras på fakta och konsekvensanalyser. Att kraftigt sänka inblandningen av biodrivmedel, som förespråkas av vissa partier, slår undan benen på drivmedelsbranschen som är mitt inne i en omställning från det fossila till det förnybara. Branschens investeringar i biodrivmedel grundar sig på att det finns en stabil marknad. Om dessa förutsättningar hela tiden förändras så finns det en risk att omställningen försenas i kombination med att den blir dyrare än nödvändigt, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

Drivkraft Sverige är positiva till inriktningen i Energimyndighetens förslag.

– Med anledning av de höga drivmedelspriserna till följd av det geopolitiska läget så har flera partier föreslagit under valrörelsen att reduktionsplikten ska sänkas. Det kommer att kraftigt öka koldioxidutsläppen från vägtrafiken och arbetsmaskiner. Sverige har satt ambitiösa nationella klimatmål, samt förbundit sig till åtaganden i EU. För att Sverige ska kunna realisera dessa är det avgörande med tydliga och långsiktiga förutsättningar, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel och beskattas som fossila drivmedel. Drivkraft Sverige menar att detta är feltänkt och att biodrivmedel borde beskattas lägre än fossila bränslen.

Den sista september är det slut med den tillfälliga skattesänkningen på diesel och bensin som skulle stabilisera de skenande bränslepriserna. Konjunkturinstitutet har dock rapporterat att priserna inte har gått ner i nivå med skattesänkningen, och befarar att oljebolagen höjt mer än nödvändigt. Något som oljebolagen förnekar.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer