maskinentreprenoren logo

Explosionsartad prisökning på sprängmedel

Den dominerande leverantören av ammoniak och ammoniumnitrat till Sverige är norska Yara. Leveranserna har kommit från Ryssland. Nu har alla leveranser från därifrån stoppats och styrts om, vilket har lett till historiskt höga prisökningar på sprängmedel.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Yara International är en norsk industrikoncern med verksamhet med inriktning på jordbrukskemikalier och gödselmedel. Företaget bildades den 26 mars 2004 när Agri-divisionen inom dåvarande Norsk Hydro knoppades av som självständigt bolag. Källa: Wikipedia Foto: Yara International ASA

Ammoniak är den huvudsakliga råvaran för att producera de flesta explosiva produkter så som dynamit, pentyl, ANFO, bulk, matris, patronerad emulsion och vattengelbaserade sprängmedel. Produkten som huvudsakligen levereras från Ryssland går inte att få ut på marknaden därifrån efter de sanktioner som landet förlagts med. Kostnadsökningen var för en tid sedan så allvarlig att en sprängmedelstillverkare övervägde att stoppa sin produktion, men då samhällsskadan beräknades bli för stor fortsatte produktionen, men nu med helt nya prisnivåer.

Jan Johansson, ordförande för branschorganisationen Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF), beskriver läget så här:

- Priserna har spårat ur helt. Det hänger bland annat ihop med priset på det ammoniumnitrat som ingår som ingrediens vid tillverkning av sprängmedel. Det började krångla redan under pandemin, och entreprenörer kan sitta fast i långa avtal där det inte alltid går att justera priserna mot beställare.

Men även där det går att justera priser så flyttas kostnaderna framåt till slutkund. Till exempel ballastköparen. Det blir då i nästa led helt andra kostnader för byggentreprenader.

När leveranserna från Ryssland till hamnen i Köping stoppades, styrde Yara om till Tyskland. Tillverkningen av ammoniumnitrat på den nya platsen kräver dyrare naturgas som energikälla, vilket också påverkat priset uppåt. Till detta kommer andra kostnader för EU:s koldioxidskatt och längre transporter.

Tidningen Maskinentreprenören har talat med en ledande entreprenör där organisationen främst hanterar täkter för att tillverka ballast. De inköpta sprängmedlen har för organisationen ökat med 50 procent eller mer. Priserna har i viss grad gått att föra över till slutkund. Men även kostnader för diesel för maskiner har som bekant stuckit i väg, och det leder även till dyrare hantering, krossning och transporter. Kostnaden för ballast kommer därför att påverkas uppåt.

Producenterna av explosiva sprängmedel har nu fått ett nytt prissystem att hantera som uppdateras varannan vecka och uppdaterar i sin tur sina egna priser varje månad. Något som man räknar med kommer att fortsätta till dess att leveranser från Ryssland kan komma i gång igen. Att få en klar bild om vart priset är på väg just nu är därför svårt.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer