maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Facket vill straffa fler arbetsgivare vid olyckor

Regeringen kallade till möte. Dödolyckorna...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Regeringen kallade till möte. Dödolyckorna på svenska arbetsplatser oroar. Inbjudna var: ”Berörda myndigheter och representanter för arbetsmarknadens parter i några av de branscher som är värst drabbade av dödsolyckor.”Byggnadsarbetareförbundet var inbjudna, men inte Maskinentreprenörerna (ME). Vilket var synd. För mobila maskiner är inte sällan inblandade när det går som mest illa.-Vi kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt arbete. Alla ska ha rätt att komma hem från jobbet. Varje dödsfall är ett misslyckande för arbetsgivaren och samhället, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.Maskinentreprenörerna har via intervjuer vid ME-Skolans arbetsmiljöutbildningar identifierat ett antal punkter. Fram kommer en bild som antyder att förutsättningarna att bedriva säkert arbeta ofta saknas. Korta ledtider orsakar stress, kostnadsjakt, brister i kommunikation och felaktig säkerhetskultur.Byggbranschen där många maskinentreprenörer verkar dagligen sticker tydligt ut i Arbetsmiljöverket statistik. Under den senaste tioårsperioden är det just här det har skett flest dödsolyckor. 89 dödolyckor sedan 2009. Högst oroväckande är det att de två följande sämsta branscherna är transport och magasinering, samt jordbruket. Även i dessa sektorer används mobila arbetsmaskiner frekvent och inte sällan är maskinentreprenörer verksamma även här.– Arbetare dör på jobbet men ingen döms, det är rent ut sagt en skam för vårt land. Inte ett enda av dödsfallen har varit oundvikligt men ändå händer det allt oftare att en arbetare åker till jobbet och aldrig kommer hem igen. Det är uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att vi ska få till en förändring, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.När fackföreningen Byggnads träffade arbetsmarknadsministern ställde man ett antal krav för att stoppa utvecklingen och nå ”nollvisionen”. Kraven innehåller bland annat straffskärpningar, lagförändringar och förbättrade befogenheter för skyddsombud.Bakgrunden till det nyväckta intresset från regeringens sida är att antalet dödsolyckor ökar igen. Femtio personer omkom förra året varav 10 var på olyckor i byggbranschen. I år har redan 3 personer dött efter olyckor på byggarbetsplatser och flera arbetare har fått allvarliga skador. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson reagerade därför och kallade arbetsmarknadens parter till möte om dödsolyckorna.Facket kräver hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott. Den gällande lagstiftningen rörande arbetsmiljöbrott anses otillräcklig. Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador inte straffas är oacceptabelt, anser Byggnads.Byggnads menar också att straffsanktioner när skyddsombud utestängs, bör införas. Om skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen ska Arbetsmiljöverket kunna utdöma sanktionsavgift.Facket kräver också bättre utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U). För att bli skyddsombud utbildar man sig i 12 dagars men för Bas-U krävs endast en dag. Arbetsmiljölagen och föreskrifter behöver också förändras så att Bas-U är skyldig att samverka med utsedda skyddsombud.Facket vill också öppna för regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna. RSO förhindras idag att kontrollera många arbetsplatser, hävdar Byggnads. Det behövs ökad tillträdesrätt för RSO i små och medelstora företag som saknar skyddskommitté.Facket vill också ha fler inspektioner på byggarbetsplatser och att regeringen prioriterar resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan genomföra fler arbetsplatsinspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig.Maskinentreprenörerna har genom kontakter med medlemmar och deras medarbetare sett att hårdare straff riktat mot arbetsgivaren inte varit det som diskuterats mest.-Det hela kokar ner till att beteende och attityder måste förändras för att skapa förutsättningar för ett säkert arbete. Det handlar om att prioritera rätt och låta det ta den tid det tar för att arbeta säkert. Det handlar om att visa föredöme och prägla verksamheten av ett långsiktigt tänkande. Det handlar om att våga säga stopp, säger Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på Maskinentreprenörerna.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer