maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fackföreningen Byggnads vill ha statligt byggbolag

Byggnads har haft kongress. En av många motioner som fick gensvar är att verka för att ett statligt byggbolag etablerar sig på marknaden. Vägen fram kan gå via förvärv och finansieras via AP-fonderna, menar förbundsstyrelsen.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggnads fattade beslut på sin kongress om att verka för att ett statligt byggbolag etableras på den svenska marknaden. Foto: Byggnads

Motionen om att etablera ett statligt byggbolag på den svenska marknaden kommer från Byggnads i Skåne. I skrivningarna står det bland annat så här:

”Bank- och fastighetssektorernas maktkoncentration till ett fåtal stora bolag med väldigt höga vinstmarginaler dominerar och stryper utbudet av bostäder tillsammans med det kommunala planmonopolet. Den bristande konkurrensen missgynnar också innovationskraften i byggsektorn. Ständigt stigande kostnader både för mark och byggande vältras över på de boende”.

I syfte att stärka konkurrensen och innovationskraften inom sektorn samt tillgodose att medborgares behov av bostäder tillmötesgås bör ett statligt byggbolag bildas, skriver motionären. Bolaget ska i egen regi bygga, äga och förvalta hyreslägenheter samt specialboenden, bland annat på mark som ägs och/eller anvisas av staten/regionen. Bolagets verksamhet kan inledas antingen genom uppköp av medelstora byggbolag i tillväxtregioner eller växa genom ny rekrytering.

Förslaget lades fram så här: ”Att Byggnads ska verka för att ett statligt bostadsbolag etableras som i egen regi bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter och specialboenden

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionen formulerades:

”Den svenska byggsektorn domineras av tre stora byggbolag: PEAB, Skanska och NCC, som vart och ett har fler anställda än samtliga övriga byggbolag tillsammans. Denna marknadsstruktur befrämjar inte god konkurrens, i synnerhet om stora byggprojekt.

Det mest dramatiska exemplet på detta är byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, där Stockholms läns landsting (nu Region Stockholm) gick vidare med världshistoriens dyraste sjukhusbygge med endast ett inkommit anbud. Förbundsstyrelsen menar att ett sätt att komma till rätta med detta kan vara bildandet av ett statlig bygg- och fastighetsbolag som inom den nationella bostadsförsörjningsplanen bygger, äger och förvaltar hyresrätter, student- och särskilda bostäder. Bolaget kan bildas genom att ett eller ett antal mindre byggbolag förvärvas. Initial finansiering kan erhållas från de statliga AP-fonderna.

Byggnads har lagt fram ett förslag kring detta i den bostadspolitiska rapport som vi presenterade 2019. Det pågår ett påverkansarbete i frågan”.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer