maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Fair Play hjälper branschen att bli renare

Om du misstänker att konkurrenter...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Om du misstänker att konkurrenter vinner kontrakt på orimliga grunder kan det finnas skäl att tipsa Fair Play Bygg eller kontakta en myndighet direkt.Om du misstänker att konkurrenter vinner kontrakt på orimliga grunder kan det finnas skäl att tipsa Fair Play Bygg eller kontakta en myndighet direkt.Projektet Fair Play Bygg motarbetar kriminella element i byggbranschen. Genom att förse myndigheter med kvalitativ information när någon form av brott misstänks. Den vanligaste brottsmisstanken är skattebrott genom utnyttjande av svart arbetskraft. Men det förekommer också misstankar om mutor, utpressning, medarbetare utan arbetstillstånd med mera.– Informationen bygger på tips, både från små och stora företag. Majoriteten av tipsen kommer via vår hemsida, där det går att skriva in anonymt vilket företag det gäller och vad man upplever som är brottsligt, förklarar Peter Leander, en av tre projektledare för Fair Play Bygg.Företrädare för projektet ringer aldrig upp företagen som anmälts utan kontrollerar dem på distans och värderar och kompletterar den inlämnade informationen. Det sker till exempel med information från annan uppgiftslämnare och genom öppna källor. Sedan görs en bedömning om de i sin tur ska gå vidare med anmälan till respektive myndighet.Fair Play Bygg lämnar information till myndigheterna om brottsliga aktörer och kriminella aktiviteter i byggbranschen. Projektet drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästare-förening. Anledningen till att Fair Play Bygg startades var att initiativtagarna såg att brottsligheten i byggsektorn försämrade förutsättningarna för seriösa företag. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.– Oseriösa byggföretag använder sin ovilja mot att betala skatt och avgifter som en ren konkurrensfördel.Resultatet av de oseriösa företagens framväxt har blivit att marknadsandelar och arbetstillfällen försvunnit från den vita sektorn till den grå och den svarta sektorn. Det är alltså tydligt att seriösa företag får ge vika för kriminella personer i byggbranschen.– Jag vet inte hur brottsligheten ser ut i branschen för maskinentreprenörer, men det är i grunden samma sak som i byggbranschen, där seriösa maskinentreprenörer drabbas. Firmor som använder svart arbetskraft har som bekant mycket lägre kostnader än seriösa aktörer. Därför understryker Peter Leander att det som maskinentreprenör gäller att vara uppmärksam på konkurrenter som är orimligt billiga och hela tiden vinner upphandlingar.– Om du ser att konkurrenter vinner kontrakt på orimliga grunder där du till exempel misstänker svart arbetskraft, tipsa Fair Play Bygg eller kontakta aktuell myndighet direkt om du misstänker brott. I granskningen av de oseriösa företagen ser Peter Leander och hans kolleger att arbetskraften för det mesta är utländsk.– Bland de tips vi får in är majoriteten av företa-gen som anlitar den svarta arbetskraften svenskregistrerade. Vi får också in tips om utländska företag. Men det stora problemet, som vi ser i våra tips, är de svenska företag som anlitar utländsk arbetskraft.Det är lätt att få hit utländsk arbetskraft som är villiga att jobba svart. Ganska ofta är det personer från Polen och Baltikum, det vill säga Estland, Lettland och Litauen, men även från andra länder som till exempel Bulgarien och Rumänien, från vilka det är lätt att ta sig till Sverige. Peter Leander ser också allt fler personer från Ryssland, Ukraina, Uzbekistan, Kazakstan och länder i forna Jugoslavien med flera.– En tydlig skillnad som Fair Play Bygg hittills gjort är att företag som tidigare inte betalade skatt har upptaxerats för totalt 37 miljoner kronor. Projektet har också satt igång tankar om ekonomisk brottslighet och bidragit till att frågan arbetsmarknadskriminell verksamhet aktualiserats bland politiker och lyfts upp på dagordningen. Det tredje året med Fair Play Bygg har projektet fått in 205 tips och lämnat vidare ett 80-tal bearbetade ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och polisen.Det är i det närmaste en dubblering av tips och inlämnade ärenden från startåret 2016. Något som framkommer i projektets senaste rapport som släpptes i slutet av mars 2019.– Min drivkraft för att jag jobbar med det här är att jag tycker att det är viktigt att vara med och skapa en arbetsmarknad som på alla sätt motarbetar kriminella strukturer.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer