maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fara för livet på 25 procent av kontrollerade byggarbetsplatser

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.– Det var lika illa som befarat, eller nog egentligen värre än befarat. När en fjärdedel av företagen fick omedelbart förbjud att fortsätta så är det illa. Då är det fara för livet, säger Arbetsmiljöverkets Arne Alfredsson, tillförordnad chef för den myndighetsgemensamma kontrollen som nu har gjorts.Åtta myndigheter har i uppdrag från regeringen att arbeta tillsammans för att stoppa brottslighet inom arbetslivet. Kontrollinsatsen pågick under hela förra veckan och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser anses vanliga. Illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar var några av de vanligaste bristerna.– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson.Under kontrollveckan besökte myndigheterna närmare 75 byggarbetsplatser – såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt – och drygt 100 företag blev kontrollerade.Vanliga brister var fallskyddsutrustning som saknas eller är bristfällig, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna.Däremot har landets maskinentreprenörer inte misskött sina arbetsplatser vad Arbetsmiljöverket har noterat.– Vi har nog dels inte tittat på maskinentreprenörer den här gången på det sättet, och jag kan tänka mig att maskinentreprenörer nog har bättre ordning än andra inom bygg på det här området, men vi har i dagsläget heller inte sammanställt allt underlag, säger Alfredsson.Några resultat från kontrollinsatsen:Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsavgifter.En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare.Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.Kontrollresultaten kan leda till vidare utredningar hos de andra myndigheterna som deltar i kontrollsamarbetet.– Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer