maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Finjobb i Tornedalen på gång

I ett nytt EU-finansierat projekt ska vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden förbättras på båda sidor om gränsen. Det blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Vi har arbetat länge för att få till stånd det här viktiga restaureringsprojektet och det är därför mycket glädjande att finansieringen från EU nu är klar. Projektet betyder mycket för Norrbotten, inte bara för miljön och klimatet, det bidrar också till sysselsättningen i Tornedalen och blir en del av den gröna omställningen, säger landshövding Lotta Finstorp. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Det är EU:s miljöfond Life som beviljat medel till restaurering av Tornedalens vattenmiljöer. Projektet genomförs tillsammans med Finland och finansieringen uppgår till cirka 214 miljoner kronor, varav 121 miljoner kronor i Sverige. Totalt omfattar projektet 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. I Sverige kommer merparten av arbetet att utföras kring Pajala och Övertorneå. Länsstyrelsen i Norrbotten håller i projektet som startar i mars 2023 och ska pågå i sju år.

– Vi har arbetat länge för att få till stånd det här viktiga restaureringsprojektet och det är därför mycket glädjande att finansieringen från EU nu är klar. Projektet betyder mycket för Norrbotten, inte bara för miljön och klimatet, det bidrar också till sysselsättningen i Tornedalen och blir en del av den gröna omställningen, säger landshövding Lotta Finstorp.

Ett flertal myndigheter, kommuner och företag från Sverige och Finland är medfinansiärer och partners till projektet, som fått namnet ”The Torne River International Watershed LIFE, TRIWA LIFE.

– Det här är ett unikt, storskaligt och gränsöverskridande restaureringsarbete i ett avrinningsområde som delas av Sverige och Finland och som har påverkats kraftigt av flottningsepoken, säger Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet bidrar till sysselsättningen i Tornedalen då det behövs lokala entreprenörer, konsulter, boenden med mera. Projektet väntas även bidra till en ökad sysselsättning på lång sikt genom bland annat ökad ekoturism och bättre fiskemöjligheter för både sport- och yrkesfiskare.

Projektet kommer att restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. Åtgärderna bidrar också till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Inom projektet kommer dessutom ett systematiskt miljöarbete göras för att minska den egna klimatpåverkan från maskiner och transporter.

Text:

Fakta om projektet

Projektet heter The Torne River International Watershed LIFE och förkortas TRIWA LIFE. Samarbetspartners är Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog, Luleå Tekniska Universitet, samt i Finland ELY, Metsähallitus, Metäskeskus, LUKE och Uleåborgs universitet.

Medfinansiärer är Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Region Norrbotten, Kiruna kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun, Haparanda kommun, samt de finländska kommunerna Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Ylitornio och Tornio stad.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer