maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Finsk strejk kostar Boliden 300 mijoner

Ett flertal fackliga organisationer har meddelat en två veckor lång politisk strejk i Finland med start den 11 mars 2024. Håller strejen i sig beräknas den påverka Bolidens resultat med 300 miljoner kronor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Boliden Kokkola i Finland är en zinkfabrik där man producerar högkvalitativa zinkprodukter för att tillgodose behoven för förnybar energiproduktion, grön omställning och det moderna samhället. Foto: Boliden/Pressbild

Strejken är politiskt inriktad och involverar inte Boliden som en part i konflikten. Den direkta påverkan på Bolidens egen verksamhet är begränsad, dock är Boliden kraftigt indirekt påverkat av konfliktåtgärder i Finlands hamnar och järnvägssystem. Boliden kommer att försöka begränsa påverkan för kund, skriver man i ett pressmeddelande.

Om strejken genomförs som planerat, beräknas Bolidens rörelseresultat för första kvartalet 2024 påverkas negativt med cirka 300 miljoner SEK, varav 100 miljoner SEK beror på lägre produktion och 200 miljoner SEK beror på försenade leveranser. Effekten på grund av försenade leveranser om 200 miljoner SEK, är temporär och förväntas kunna återhämtas under andra kvartalet. Den negativa påverkan på kassaflödet under första kvartalet beräknas till 500 miljoner SEK, huvudsakligen på grund av ett temporärt ökat rörelsekapital.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer