maskinentreprenoren logo

Ekonomi

HVO-priset sätts av en marknad med låg konkurrens

Finska producenten Neste dominerar världsmarknaden för HVO. Men marknaden är liten och priset varierar både beroende på vilken marknad och vilken kund som är aktuell.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Forskaren Ronny Wahlström på Neste visar hur många olika potentiella råvaror labbet studerar och testar för att utveckla produkten. Alger och plast finns med i portföljen. Foto: Micael Appelgren

Neste raffinerar och levererar en rad olika bränslen, men marknadsför sig nu hårt som världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Bolaget omsätter drygt 15,1 miljarder euro och sysselsätter cirka 4 900 personer. Alltså en relativt stor spelare, och som producerar 10,5 miljoner ton från råolja årligen i Borgå i Finland. HVO som blivit diamanten i ringen ligger på 0,4 miljoner fat här, men det finns mer kapacitet, enligt Neste. 

Tillsammans med Nestes raffinaderi i Rotterdam, Singapore och en ny satsning i Kalifornien i USA räknar Neste med att kunna producera 5,5 miljoner ton om några år. Neste räknar med att det hur som helst inte finns mer råvaror för HVO än att det totalt går att producera, teoretiskt, 30 miljoner ton i närtid. Detta på en global marknad som i dagsläget alltså sväljer 4,5 miljarder ton olja.

– Teoretiskt har vi beräknat att det år 2040 med mer forskning skulle kunna gå att producera drygt en miljard ton HVO. Men inte mer, så för klimatet behövs det alltså fler lösningar med elektricitet eller till exempel vätgas, säger Carl Nyberg som är chef för den avdelning som kallas förnybar plattform inom Neste.

Tidningen Maskinentreprenören åkte till Neste i Finland för att få veta mer om processen, tillverkningen, forskningen och priserna som gäller. Det är dock mycket inom HVO som av nödvändighet är affärshemligheter. Det är strikta regler för fotografering och när frågor om kostnader och priser på HVO kommer upp, så är svaren försiktiga:

Vad är skillnaden i produktionskostnad mellan diesel och HVO? 

– Ja, det kan jag inte säga, det är i varje fall inget vi brukar kommunicera på det sättet, svarar Nyberg, som lovar att kanske återkomma i frågan.

Ännu har vi inte hört något.

En sak är i varje fall säker, och det är att det inte är gratis med att samla in och transportera de råvaror som behövs till HVO. ”Det är en fragmenterad råvarumarknad”, som Neste säger. Neste vill gärna använda ordet ”avfall” när de pratar om råvarorna. Men egentligen handlar det mest om fetter av olika slag. Det kan vara slaktavfall eller frityroljor men även en rad andra produkter som är och kan bli aktuella längre fram när forskningen har utvecklats. Råvarorna är centrala och viktiga och Neste har börjat ta kontroll över logistiken och kedjan för att inte hamna i ett läge där priserna sticker i väg och tillgången blir för låg.

– Vi har vi gjort detta på senare år. Det såg vi var mycket viktigt, och det är flera sådana projekt i gång nu, säger Sebastian Forssell som är platschef på Nestes raffinaderi i Borgå.

Processen att sedan rena och sterilisera råvaran innan den ska raffineras är också en kostnad som måste tas ut på slutprodukten. Men priset på HVO när det ska till kund sätts sedan lite olika. Någon transparent notering på en börs finns inte för detta bränsle. Och antalet producenter är fortsatt få. Neste ser gärna att det blir fler.

Mats Hultman som arbetar på forskningsavdelningen och mot fordonsbranschen på Neste säger så här:

– Vi på Neste ser detta som en global business, och det behövs fler aktörer för trovärdigheten för produkten, och det kommer. Många bolag tittar på detta nu och konkurrensen blir säkert kraftig. Men de som är på gång kommer nästan 20 år efter Neste och råvarukedjan är svår att hantera. Det tar lite tid. Vi har ett försprång med det, säger Hultman.

Men hur bestäms priset? frågar vi även Hultman. För detta vill ju alla veta. Är det rätt pris?

– Det görs lite olika. Ibland knyts priset till det globala oljepriset, och ibland till råvarupriset. Det är lite olika på vilken marknad det är och vilken sorts kund, svarar Mats Hultman.

Och det är det svar som går att få. Sedan kommer utöver detta såklart politiska regelverk världen över med olika skattesatser på HVO att påverka priset.

Neste tror inte att efterfrågan på HVO ska leda till prishöjningar. Men brist har det redan varit i Sverige under perioder. Det som kan balansera tillgång och efterfrågan är fler aktörer kommer in. Den resan Neste gjort på 15 år är i varje fall från en omsättning på noll till 4 miljarder euro för HVO. En siffra som bör kunna locka andra in på marknaden.

Text:

HVO

HVO100 Förnybar Diesel är ett syntetiskt och fossilfritt biobränsle som fungerar som vanlig diesel. HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil, och tillverkas genom att blanda vegetabiliska oljor eller animaliska fetter med väte vid höga temperaturer och tryck.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer