maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Fler konkurser i byggbranschen

Under 2022 fattade Tingsrätterna beslut om att inleda konkurs i 6 849 företag. Konkurserna med 6 procent jämfört med 2021. Konkurserna ökade mest inom handeln. Men även byggbranschen blev hårt drabbad i slutet av året.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Det går tungt nu - men bostadsbyggarna är klart hårdast drabbade. Markjobben går bättre. Foto: Ryno Quantz

Konkurserna ökade under 2022 inom samtliga branscher utom transport och magasinering och jordbruk, skogsbruk och fiske. Konkurserna ökade mest inom handeln. I branscherna byggindustri, hotell och restaurang och utbildning, hälso- och sjukvård ökade konkurserna särskilt mycket i slutet av året.

I byggindustrin ökade konkurserna med 2 procent under 2022. Antalet konkurser, 1 262, motsvarade 1 procent av det totala antalet företag i branschen och berörde 3 933 anställda, eller 1,1 procent av alla anställda i byggindustrin. Sett över hela året är ökningen av konkurser i byggindustrin marginell, men under årets sista månader var antalet konkurser högt. I november och december inträffade det högsta antalet konkurser sedan 2009 (jämfört med motsvarande månader 2009–2021). Även i

oktober var antalet konkurser högt.

- Vi ser betydande ökningar i oktober, november och december där antalet konkurser är högt jämfört med tidigare under 00- och 10-talen - en utveckling som fortsatte även i början av 2023. De höga konkurssiffrorna ser vi särskilt inom byggindustrin, hotell och restaurang och inom utbildning, hälso- och sjukvård, säger Hanna Skystedt, statistiker på Tillväxtanalys.

Utveckling under året skiljer sig mellan olika delbranscher. Bland de delbranscher som hade fler än hundra företag i konkurs ökade konkurserna i två: med 22 procent inom byggande av bostadshus och andra byggnader och med 9 procent inom rivning av hus samt mark- och grundarbeten. Samtidigt minskade konkurserna med 18 procent inom elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer och var oförändrade inom slutbehandling av byggnader.

Text: Micael Appelgren

Tillväxtanalys uppdrag är att utvärdera och analysera effekterna av statens insatser för en hållbar nationell och regional tillväxt. Myndigheten ska också ge underlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av politiken. Tillväxtverket är sedan 1 april 2009 statistikansvarig myndighet för officiell statistik inom området Näringsverksamhet, enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2011:99).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer