maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fler olyckor med elektricitet i byggbranschen

Samtidigt som de pågår en stor våg av att elektrifiera maskinparken i byggbranschen ökar nu antalet elolyckor. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article 18 procent av elektrikerna har någon gång under senaste året fått ström genom kroppen, vilket är något högre än undersökningen 2017 (12 procent). Det är framförallt rutinerna gällande spänningsprovning eller att inte kunnat bryta strömmen som inte följs. Foto: ME

Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med året innan. I första hand är det inom yrkesgruppen Installations- och servicetekniker som dessa ökningar skett, men myndigheten ser även att elolyckor för yrkespersoner inom andra yrken än el.

- Vi ser en klart uppåtgående trend bland elyrkespersoner där de anmälda elolyckorna bedömts förorsaka 1-3 dagars sjukfrånvaro. De ökade med 52 procent mot föregående år för installations- och servicetekniker. Orsaker som anges är att rutiner inte följs, men också att brister i kunskaper och bristande anläggningskännedom ökar bland olycksorsakerna, vilket är oroande säger Per Höjevik, projektledare för Elsäkerhetsverkets rapport om elolyckor.

18 procent av elektrikerna har någon gång under senaste året fått ström genom kroppen, vilket är något högre än undersökningen 2017 (12 procent). Det är framförallt rutinerna gällande spänningsprovning eller att inte kunnat bryta strömmen som inte följs.

- Vi ser också en tendens att man inte är benägen att anmäla elolyckan. Färre än hälften (46 procent) har anmält händelsen till sin arbetsgivare. Varför man inte anmäler händelsen beror bland annat på bedömning av att det inte var ”en så stor grej” eller att inte vill ”vara till besvär”, säger Per Höjevik.

De flesta elolyckor sker inom branscherna byggverksamhet och tillverkning och männen representerar 80 procent av elolyckorna.

- Undersökningen visar att bakomliggande orsaker till att elolyckor sker är stress, tidsbrist och slarv vilket leder till att rutiner frångås eller att arbete utförs utan tillräcklig kompetens. Det ligger ett stort ansvar på både arbetsledning och arbetstagare att se till att ha en god anläggningskännedom, att ständigt jobba med säkerhetskultur, information och egenkontroll, för att både elyrket och användningen av el ska bli säker för alla, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Text: Micael Appelgren

Undersökningen

Från och med 2023 hämtar Elsäkerhetsverket in statistikunderlag från Försäkringskassan. På så vis omfattar det statistiska underlaget fler olyckor gällande skador på grund av el än tidigare. Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät till medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet i november/december 2022 av Origo Group.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer