maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Fler VA-jobb att vänta efter regeringsbeslut

Regeringen vill skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Regeringen föreslår bland annat att varje kommun ska ha en långsiktig plan för vatten- och avloppsförsörjningen och hur vatten- och avloppsanläggningarna ska hanteras vid skyfall.

Foto: Ryno Quantz

Lästid

0 min
Nu blir kommunerna hårdare pressade när det gäller att säkerstalla VA. Det lär blir fler jobb för maskinentreprenörer på området.
Nu blir kommunerna hårdare pressade när det gäller att säkerstalla VA. Det lär blir fler jobb för maskinentreprenörer på området.
Dela

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Vägar till hållbara vattentjänster, som ska skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avlopptjänster. Förslaget innebär att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster som vattenförsörjning och avlopp. Regeringen föreslår även krav på att vattentjänstplanen innehåller en bedömning av hur de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska hanteras vid en ökad belastning till följd av skyfall.

Förslaget till lagrådsremiss innehåller också ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att förskriva om skyldighet att kontrollera och rapportera om små avloppsanläggningars funktion. Förslaget bedöms bidra till att öka åtgärdstakten när det gäller bristfälliga små avloppsanläggningar och därmed minska påverkan på miljön.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer