maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Flera tecken på att 2021 kan bli hyfsat för branschen

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO visar att...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO visar att stämningsläget i branschen är försiktigt optimistiskt. Förhoppningarna stödjs också av en rad andra bedömningar.När Maskinentreprenörernas MEKO publicerades i december 2020 var det överraskande många entreprenörer som svarade att 2021 skulle kunna bli relativt bra; trots pandemin och väntad lågkonjunktur i Sverige. Stämningsläget var svagt negativt, men starkare än vid samma tidpunkt året innan. De kommande sex månaderna förväntas bli svagare än tidigare år, även när vi går in i maj månad, har entreprenörerna en mer försiktig syn på ekonomin. I det stora hela stämmer entreprenörernas bild av läget i branschen i hög grad med Konjunkturinstitutets analys från i december där uppgången totalt i ekonomin inte förväntas komma förrän efter sommaren 2021. När man läser MEKO-rapporten (som är publicerad på ME:s hemsida) bör man dock titta bakåt och läsa in de historiska siffrorna. Sedan MEKO första gången publicerades, 2015, har efterfrågan på maskinentreprenörernas tjänster ökat med 60 procent.– Det som också är intressant är att investeringsviljan i maskiner är relativt hög. Den är lägre än 2019, men tittar man på statistik från Maskinleverantörerna så var det året rekord i Sverige. Det har aldrig sålts så många maskiner något år som då, säger Hampe Mobärg, senior rådgivare på ME.Men att kunna investera i fler maskiner än företagen har i sin maskinpark i dagsläget kräver inte bara ekonomi, det kräver också tillgång till maskinförare, och i lika hög grad anläggningsarbetare. MEKO visar att 89 procent anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera kollektivanställda, och det är tyvärr en ökning i jämförelse med MEKO-rapporten innan. Den försiktiga optimismen som senaste MEKO visar är inte helt omotiverad. Under första halvåret 2020 påbörjades det drygt 27 000 lägenheter, vilket är 1 500 fler än samma period 2019. Ett historiskt lågt ränteläge och det faktum att prisutvecklingen på bostäder inte har påverkats negativt av pandemin, utan tvärtom stigit kraftigt, har hållit uppe efterfrågan på bostäder. Enligt Boverket har bostadsbyggandet till och med gått bättre än den prognos de gjorde före pandemin:– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.Trenden med minskade infrastrukturinvesteringar förväntas brytas de två kommande åren. Särskilt järnväg ser starkt ut, enligt Navet Analytics som gör bedömningarna i MEKO-rapporterna. Att anläggningsjobben beräknas öka under 2021 stämmer även bra med Byggföretagens senaste konjunkturbedömning. Ekonomerna på Byggföretagen räknar med att det är anläggningsjobben som kommer att ”staga” upp bygginvesteringarna så att de i princip hamnar på samma nivå 2021 som 2020. Det som driver anläggningsjobben 2021 är offentliga investeringar, de privata investeringarna beräknas sjunka under prognosperioden.Även Byggfakta som via Sverige Bygger samlar in alla byggstarter i Sverige kan leverera intressanta siffror just nu. Totalt ökade antalet byggstarter i december med 11 procent i landet som helhet, men det är stora skillnader geografiskt. Och mätningen gällande byggstarter gäller antal, inte volym eller storlek på jobben. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att investeringsnivån årligen och under 20 års tid behöver ligga drygt 40 procent över dagens nivå för att säkerställa ett fungerande VA-nät. Avgörande här är kommunernas ekonomi. Byggföretagens ekonomier räknar dock med att investeringarna kommer att genomföras, bland annat för att statsbidragen håller en nivå som borde vara tillräcklig. Uppgången i järnvägsinvesteringarna kommer inte från Ostlänken, som man skulle kunna tro. Uppgången drivs av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, Västlänken i Göteborg, Varbergstunneln, dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängel­holm och Helsingborg samt fyrspåret mellan Malmö och Lund. Totalt sett ökar de offentliga anläggningsinvesteringarna med 12 procent i år och 10 procent 2021.Enligt regeringens investeringsplan i budgetpropositionen kommer även statliga investeringar i vägnätet öka 2021 i jämförelse med 2020.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer