maskinentreprenoren logo

NTF underkänner landets snöröjning

Fler än 13 000 gångtrafikanter skadas varje år. NTF har därför kartlagt landets snöröjning och konstaterar att i hälften av alla observationer går kommunerna underkänt.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NTf har kartlagt snöröjningen i 20 kommuner och ger nu underkänt i hälften av fallen. Foto: NTF

För att få fler kommuner att prioritera drift och underhåll av gångstråk har NTF genomfört en undersökning i 20 kommuner för att ta reda på hur förhållandena är under vintern. Resultatet är nedslående - i hälften av fallen blir det underkänt.

Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning.

– Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF.

Vinterns stickprov kommer nu i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras och rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd.

NTF:s undersökning av snöröjning och halkbekämpning är genomförd i följande 20 kommuner: Askersund, Fagersta, Halmstad, Hässleholm, Karlshamn, Kil, Kiruna, Laholm, Lindesberg, Mora, Motala, Nordmaling, Nybro, Södertälje, Töreboda, Vänersborg, Ånge, Heby, Krokom och Sveg.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer